Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Razvoj kulturnih delatnosti u Beogradu – osnovne pretpostavke i program razvoja 1971–1975–1985. (Izvod iz studije)

Ovde je dat izvod iz istoimene studije koji je pripremljen za javnu diskusiju. Celokupna istraživačka studija grupe autora rađena je za potrebe Skupštine grada Beograda. U radu, autori primenjuju stastističku klasifikaciju prema kojoj se sve kulturne delatnosti dele na dve grupe: kulturno-prosvetne i umetničko-zabavne. Ističu da iz odnosa kulturnih delatnosti i kulturnih potreba proizilaze bitni problemi kulturnog razvoja i planiranja u oblasti kulture. Upućuju na to da bi pod kulturnim razvojem trebalo da se podrazumeva takav razvoj pojedinih elemenata, kako u okviru kulturnih delatnosti tako i u okviru kulturnih potreba, koji bi ova dva pola jedne celovite (kulturne) pojave doveo u skladan odnos. To znači kvantitativno proširivanje i kvalitativno obogaćivanje kulturnih delatnosti i kulturnih potreba. Studija je podeljena na tri poglavlja. U prvom poglavlju, autori analiziraju društveno-ekološki okvir Beograda i elemente morfološke strukture stanovništva Beograda. U drugom poglavlju, bave se odnosom između privrednog rasta i razvoja kulture, kao i ekonomskim položajem kulturnih delatnosti, sa posebnim osvrtom na probleme finansiranja kulturnih delatnosti i investicionog ulaganja u njih. Treće i najobimnije poglavlje sadrži analizu stanja različitih tipova ustanova kulture Beograda, sa predloženim planom razvoja u narednih pet godina za svaki tip ustanove. Analizom su obuhvaćeni sledeći tipovi ustanova grupisani prema pretežnoj kulturnoj delatnosti koju obavljaju: narodni radnički univerziteti, domovi kulture i kulturni centri; muzeji, arhivi, zbirke, galerije; biblioteke i čitaonice; pozorišta, opera, filharmonija, ansambli. U okviru istog poglavlja posebno su analizirani uslovi za zabavu i razonodu, kao i amaterska kulturno-umetnička delatnost u Beogradu. Na početku se nalazi Sadržaj, a u okviru teksta su i tabelarni prikazi statističkih podataka.

Stanje i problemi rada narodnih biblioteka sa najmlađim korisnicima

Ovde je predstavljen izvod iz studije u okviru koje su istražene kulturne potrebe dece Beograda, i to prvenstveno predškolskog uzrasta. U okviru ovog dela istraživanja, ispitani su programi ustanova kulture i kulturni proizvodi koji se nude deci u Beogradu, njihova dostupnost, kao i problemi rada sa najmlađim korisnicima. Za prikupljanje potrebnih podataka korišćene su različite metode: registrovanje kulturnih proizvoda, sagledavanje izbora programa u ustanovama kulture, upitnici za ustanove kulture i predškolske ustanove, intervjui sa decom, njihovim roditeljima i organizatorima programa, analiza sadržaja. U analizi podataka, odvojena je institucionalno posredovana kulturna ponuda (preko biblioteka, kulturnih centara, pozorišta, predškolskih ustanova i dr.) i kulturna ponuda posredovana sredstvima masovnog komuniciranja. Prema standardima Međunarodne federacije bibliotečkih udruženja, predviđeno je da svaka javna biblioteka ima svoje dečje odeljenje. Važno je da zaposleni u bibliotekama ohrabruju i podstiču korišćenje knjige, da uvode nove oblike rada i sadržaje koji će proširivati postojeća interesovanja dece. S tim u vezi, navedeni su primeri dečjih odeljenja pojedinih beogradskih biblioteka. U Prilogu su dati statistički podaci o sredstvima opštinskih zajednica kulture za rad opštinskih narodnih biblioteka, kao i tabele sa osnovnim pokazateljima njihovog rada.