Prikazan jedan rezultat

Adresar fondacija – Alternativno finansiranje kulture

U okviru istraživačkog projekta „Adresar fondacija – Alternativno finansiranje kulture“ predstavljeni su programi fondacija nadnacionalnih organizacija, međunarodnih fondacija, fondacija evropskih zemalja i zemalja u regionu Balkana, kao i domaćih fondacija koje finansiraju projekte iz oblasti kulture i umetnosti. Izvršen je izbor fondacija i osnovnih informacija koje se tiču: misije, aktivnosti, projekata i programa koje iniciraju i pomažu. Akcenat je na opisu projekata i programa iz kulture i umetnosti koji se odnose na naš region. Cilj je da se omogući podrška pojedincima, institucijama i ustanovama kulture i umetnosti u njihovom istraživanju alternativnih izvora finansiranja (aktivnosti fundraising-a). Uvodni tekst za publikaciju napisala je Dragana Martinović.