Prikazan jedan rezultat

Bibliografija članaka o knjizi i izdavačkoj delatnosti za period 1975. i 1976. godine

Ovde je data bibliografija priloga o knjizi i izdavačoj delatnosti od kojih je većina objavljena u Beogradu, u okviru edicije „Kulturni život“ i „Književna reč“, a samo jedan u Nišu, i to tokom 1975. godine. U 1976. godini, osim navedenih beogradskih edicija, pomenuto je i nekoliko izdatih u Zagrebu, u okviru edicije „Kulturni radnik“.