Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Beogradsko pozorište danas: u traganju za kriterijumima i pokazateljima

U ovom istraživanju, Vera Ikonomova se bavi analizom stanja beogradskih pozorišta početkom 80-ih godina XX veka, sa posebnim fokusom na pozorišnu publiku, odnosno društvenu efikasnost pozorišne delatnosti. Dotadašnja praksa planiranja delatnosti beogradskih pozorišta nije uključivala korišćenje podataka o karakteristikama gledalaca, niti je u istraživačkoj domaćoj praksi bilo nekih kompleksnijih istraživanja na tu temu. Zbog toga nije bilo moguće ni utvrditi osnovni kriterijum društvene efikasnosti pozorišta po kome bi se moglo vršiti optimalno planiranje i kontrola ostvarenih rezultata. Stoga je i autorka u okviru ovog istraživanja postavila kao zadatak da se prikupe karakteristike publike na osnovu kojih je moguće izraditi model sistema pokazatelja stanja publike i njihovih graničnih vrednosti. Rad je podeljen na nekoliko poglavlja. U prvom poglavlju dat je osvrt na trenutno stanje područja planiranja pozorišne delatnosti u Beogradu i izrade pokazatelja uspešnosti. Drugo poglavlje sadrži formulaciju problema i zadataka kojima se bavi autorka. Treće poglavlje predstavlja teorijski okvir i opis metoda na osnovu koga se traži rešenje problema. Četvrto poglavlje sadrži rezultate terenskog istraživanja i prikupljenih podataka. Poslednje poglavlje predstavlja zaključak kojim se sugeriše na mogućnosti upotrebe prikupljenih podataka. U radu je korišćen metod strukturalne analize, a postupci u prikupljanju podataka uključili su analizu internih dokumenata beogradskih pozorišta, analizu publikacije „Pozorište“ i anketno istraživanje publike profesionalnih pozorišta u Beogradu. Jedan od krajnjih ciljeva istraživanja bio je da se pozorištima dostave dobijeni rezultati kako bi na osnovu njih kreirali svoje buduće razvojne planove. Na početku istraživanja nalazi se Sadržaj, a na kraju su prilozi: mišljenje gledalaca o radu pozorišta i tabelarni prikazi.

Pozorište i publika – Sociološko istraživanje publike beogradskih pozorišta (Kultura – Istraživanje, sv. 4)

Istraživački projekat „Pozorište i publika“ urađen je za potrebe Gradske samoupravne interesne zajednice kulture Beograda. Na početku istraživanja, Vera Ikonomova daje pogled na ciljeve tadašnje kulturne politike vezane za demokratizaciju kulturnih dobara, uključivanje u kulturne događaje što većeg broja stanovnika. Kada se govori o pozorištu, to nije povezano samo sa administrativnom odlukom o „popunjavanju“ gledališta (potpisivanje ugovora između pozorišta i radnih organizacija), jer je odlazak u pozorište rezultat ne samo napora teatra već isto tako i slobodne odluke samih gledalaca. Osnovno pitanje koje ona postavlja jeste kako motivisati gledaoce i šta pozorište treba (i može) da uradi kako bi odziv gledalaca bio veći. Konstatuje da su beogradska pozorišta činila napore da povećaju broj gledalaca, ali isto tako i da dosadašnji pokušaji nisu bili dovoljni. Stoga je postavljeni cilj ovog projekta bio istražiti problem povećanja posećenosti beogradskih pozorišta, što je povezano sa istraživanjem karakteristika publike (stalnih gledalaca) beogradskih pozorišta. Izabran je metod anketnog upitnika u pismenoj formi. Na osnovu dobijenih podataka, V. Ikonomova je uradila analizu rezultata istraživanja, nakon čega sledi i zaključak. Na početku istraživanja dat je Sadržaj, a na kraju istraživanja dati su tabelarni prikazi odgovora anketiranih posetilaca.