Prikazani svi od ukupno 3 rezultata

Bibliographie – Sur l’Economie de la Culture en Yougoslavie

Ova bibliografija pruža pregled članaka objavljenih na temu ekonomije kulture u periodici koja je izlazila u SFRJ do 1980. godine. Bibliografija je predstavljena na francuskom jeziku.

Bibliographie – Sur l’Economie de la Culture en Yougoslavie

Ova bibliografija pruža pregled članaka objavljenih na temu ekonomije kulture u periodici koja je izlazila u SFRJ do 1980. godine. Bibliografija je predstavljena na francuskom jeziku.

Standardi za narodne biblioteke

U okviru ovog nacrta istraživanja, Leposava Čukić i Ana Ceranić govore o standardima za narodne biblioteke kojima su obuhvaćene sve jedinice podsistema narodnih biblioteka. Sve narodne biblioteke na teritoriji SR Srbije međusobno su povezane i funkcionalno i stručno organizovane u okviru jedinstvenog bibliotečko-informativnog sistema. Autorke ukazuju na pojam narodne biblioteke koji se odnosi na opštinsku narodnu biblioteku i bibliotečke ogranke. Dalje, govore o standardima kojima su regulisana sledeća pitanja iz oblasti bibliotečke delatnosti: funkcije narodnih biblioteka, bibliotečki prostor, bibliotečka oprema, fondovi biblioteka, službe i korišćenje biblioteka, bibliotečki kadar i finansiranje biblioteka. Standardi za narodne biblioteke iskazuju minimalne uslove neophodne za rad i normalno funkcionisanje narodnih biblioteka. Svakih pet do deset godina trebalo bi vršiti reviziju standarda s obzirom na dalju izgradnju jedinstvenog bibliotečko-informativnog sistema, porast društvenog standarda i perspektive razvoja kulture. Na kraju nacrta dat je Sadržaj.