Prikazan jedan rezultat

Bioskopi u Srbiji

Studija je nastala kao proizvod rezultata prethodnih istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka da je, prema rečima zaposlenih u kulturi, u gradovima i opštinama Srbije sve manja vidljivost bioskopske delatnosti. Veliki broj bioskopa u Srbiji je tokom 90-ih i početkom 2000-tih prestao sa radom, dok su mnoge ustanove nastavile da održavaju bioskopsku delatnost u značajno smanjenom obimu (nekoliko puta godišnje). Osnovna ideja istraživačkog projekta i analize je da pruži uvid u način funkcionisanja bioskopa u Srbiji nakon 2000. godine, kao i u njihove osnovne probleme. Istraživački sagledan pregled bioskopske mreže u Srbiji obuhvatio je ključne segmente bioskopske delatnosti, njene mogućnosti i glavne izazove: broj sala/bioskopa sa filmskim projekcijama; broj bioskopa koji funkcionišu kao samostalne ustanove i broj drugih ustanova koji neguju prikazivačku delatnost u okviru svojih aktivnosti; broj i struktura bioskopskih projekcija u prikazivačkim ustanovama; stanje bioskopskih ustanova u pogledu opreme i prostora; pregled problema prikazivača; brojnost publike i načini promocije filmskih programa među aktivnim i potencijalnim posetiocima. Metodološki, istraživanje je bazirano na specijalizovanom upitniku koji je sadržavao 61 pitanje na različite teme u funkcionisanju prikazivačkih ustanova. Studija sadrži i vrlo važan segment analize procesa i različitih modela digitalizacije bioskopa (d-cinema i e-cinema) koji su aktuelni na globalnom nivou, kao i mogućnosti digitalizacije bioskopa u Srbiji. Najvažniji cilj studije je da se, kroz pregled stanja i potreba prikazivačkih ustanova, probudi stručna i šira javnost i doprinese pokretanju inicijative i definisanju daljih planova i aktivnosti za oživljavanje i unapređenje bioskopske mreže u Srbiji.