Prikazan jedan rezultat

Fiskalna politika kao činilac kulturne politike

U ovom istraživanju, autori opisuju i dijagnostifikuju probleme u SR Srbiji na polju primene fiskalnih instrumenata, kako bi dali pogled i procenu značajnog područja sociokulturnog razvoja. Istraživanje fiskalne politike u SR Srbiji, van teritorija pokrajina, usmereno je na nekoliko ključnih polja: područje poreza i doprinosa iz dohotka institucija kulture i ličnih dohodaka zaposlenih u njima; oporezivanje kulturnih dobara i usluga u prometu; opštinske poreze i doprinose za kulturu iz ličnih dohodaka radnog odnosa; opštinske poreze i doprinose za kulturu iz ličnih dohodaka od samostalnog obavljanja zanatskih i drugih privrednih delatnosti i samostalnog obavljanja profesionalnih delatnosti i drugih neprivrednih delatnosti; poreze i doprinose iz ličnih dohodaka od autorskih prava; carinski sistem i njegove funkcije u okviru ekonomske i kulturne politike. Prilikom ovog istraživanja, autori su se koristili metodom anketiranja i intervjuisanja po radnim organizacijama iz oblasti kulture. Cilj je bio pokazati koliko je fiskalna politika značajna za razvoj kulture, kulturnih potreba i umetničkog stvaralaštva, odnosno koliko je važna za samu kulturnu politiku. Ovaj istraživački projekat ima Sadržaj, Zaključna razmatranja, kao i tabelarne prikaze.