Prikazani svi od ukupno 3 rezultata

Bibliografija časopisa i listova iz oblasti religije

Ova bibliografija obuhvata pregled svih časopisa i listova iz oblasti religije koji su objavljivani u SFRJ u periodu od 1965. do 1969. godine. Kao polazna godina je uzeta 1969, a zatim su podaci upoređivani i dopunjavani za prethodne godine. Priložen je tekstualni i tabelarni pregled koji se odnosi na pojedine vrste periodike, jezike na kojima je objavljivana, periodičnost i vreme izlaženja. Podela je izvršena po republikama i pokrajinama, a posebno su izdvojeni časopisi koji izlaze u Beogradu. Pregled pokazuje da u ovom petogodišnjem periodu ima 124 naslova listova i časopisa posvećenih pitanjima religije. Iz godine u godinu broj časopisa iz ove oblasti se povećavao, pa ih je tako 1965. godine bilo 57, da bi se njihov broj povećao na 94 u 1969. godini. Interesantno je da se najveći broj ovih publikacija, izuzev njih desetak, pojavljuje već nakon 1945. godine.

Listovi i časopisi sa prilozima namenjenim poljoprivredi (koji se publikuju na teritoriji uže Srbije), bibliografski pregled za 1975.

Ovaj bibliografski pregled je rađen za potrebe projekta „Kulturni život sela“. Obuhvaćeni su centralni i lokalni listovi za 1975. godinu koji imaju rubrike namenjene selu. Pregled listova je dat po regionalnim zajednicama, a uz bibliografiju je priložena karta SR Srbije na kojoj su različitim bojama označene opštine uže Srbije koje su pokrivene pojedinim listovima i časopisima.

Listovi i časopisi u SR Srbiji (bez pokrajina) kulturno-informativnog karaktera i lokalne radio-stanice

Priloženi bibliografski pregled rađen je za projekat „Prostorni plan SR Srbije“. Obuhvata spisak objavljenih listova i časopisa iz sledećih oblasti: kulturno-informativna; filozofija i psihologija; sociologija i statistika; političko-informativna. Pored toga navedeni su i dnevni listovi, publikacije za učenike osnovnih škola, publikacije za učenike drugog stepena, kao i studentske publikacije. Nakon ovog spiska, posebno je naveden spisak lokalnih radio-stanica. Na samom početku pregleda nalazi se Sadržaj.