Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Čitanje u kontekstu kulturnih potreba

Rad je nastao u okviru Prvog jugoslovenskog savjetovanja „Knjiga danas i u budućnosti“, održanog u Zagrebu 1982. U radu, Miloš Nemanjić se bavi fenomenom čitanja u kontekstu savremenih kulturnih potreba koje se određuju kao kulturna proizvodnja, kulturni interes i kulturna komunikacija. Autor ističe da čitanje knjiga predstavlja jednu od najstarijih kulturnih potreba i da se njegova funkcija menjala kroz vreme, ali da je uprkos svim uticajima i modifikacijama čitanje zadržalo svoju osnovnu kulturnu fukciju. Kroz kratki prikaz razvoja fenomena čitanja, koji nastaje pojavom štampane knjige, apostrofira se demokratizacija čitanja kao izraza kulturne potrebe. Pojavom sredstava masovne komunikacije knjiga nije više primarni prenosnik znanja, pa su se otuda i javili strahovi o ugroženosti knjige, koji su se vremenom pokazali neosnovani. Autor čitanje danas posmatra u kontekstu složene društvene i kulturne situacije u kojoj deluje mnogo faktora, gde zapravo čitanje od individualnog procesa prerasta u složenu društvenu pojavu. Struktura i karakter proizvodnje knjiga razmatra se kao jedan od ključnih faktora koji utiču na fenomen čitanja, dok se pojmovi funkcionalne i nefunkcionalne knjige (funkcionalno/nefunkcionalno čitanje) analiziraju kao metodološki problemi. Tragajući za odgovorom da li struktura izdatih knjiga odgovara društvenim i posebnim potrebama pojedinih društvenih slojeva, autor analizira podatke o pojedinim izdavačim produkcijama kod nas i u svetu. Navodeći rezultate domaćih i svetskih istraživanja, nastoji da odgovori i na pitanja: ko je današnji čitalac i kako nastaju čitalačke navike?

Knjiga i čitanje u Jugoslaviji – monografija –

Ova monografija, čiji su autori Miloš Nemanjić i Jovan Janićijević, podeljena je na sledećih sedam poglavlja: intelektualno stvaranje, izdavanje, fizička proizvodnja, distribucija, čitanje, profesionalno obrazovanje, pravni i institucionalni okvir. U okviru ovih poglavlja, autori obuhvataju više tema, a među najbitnijim su: ujednačavanje i standardizacija terminologije (leksika), stanje savremene književne kritike, problemi i pomoć u stvaranju i prevođenju, izdavačka delatnost i produkcija, glavne izdavačke organizacije, tehničko-tehnološki uslovi proizvodnje knjige, mreža i sistem prodaje knjiga, glavne biblioteke i njihov teritorijalni razmeštaj, prepreke i motivacija za čitanje, stručnjaci za knjigu i zakonski položaj knjige. Iako u Jugoslaviji postoji mali broj ustanova specijalizovanih za istraživanje problema knjige i čitalaca, važno je reći da je Jugoslavija na vreme ratifikovala sporazume i konvencije (6 Briselskih konvencija) o zaštiti autorskih prava i izdavanju knjiga, i temeljno ih sprovela. Isto tako, potpisala je i sporazume (poput Firentinskog iz 1950. godine) o olakšicama prilikom carinskih formalnosti i poštanskih troškova, u smislu Ustavom zagarantovanog prava na jezik i kulturu. Na početku monografije je dat Sadržaj, a u Prilogu su statističke tabele.