Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Čitaoci beogradskih biblioteka (Istraživanja i Dokumentacija, sv. 4)

Ova studija je nastala u okviru projekta „Publika javnih biblioteka Beograda“. Njeni autori se bave ispitivanjem čitalaca beogradskih javnih biblioteka koji se dele na dve osnovne podgrupe: čitaoce stručne literature i udžbenika i čitaoce knjiga koje pripadaju lepoj književnosti i drugim oblastima književnog stvaranja (putopisna, memoarska literatura itd.). U metodologiji su se rukovodili podelom koju je napravio Rober Eskarpi – na funkcionalnu i nefunkcionalnu knjigu, što i jeste osnova za razgraničenje ove dve skupine publike. Tržište knjiga učestvuje u konstituisanju čitalačke publike, u zavisnosti od bogatstva i raznovrsnosti proizvodnje knjiga, kao i od razgranatosti mreže za distribuciju knjiga koju čine knjižare. Biblioteke učestvuju u formiranju čitalačke publike, u zavisnosti od bogatstva i raznovrsnosti svojih fondova, ali i od nivoa stručnih usluga, kao i funkcionalnosti prostora u kojem su smeštene. Prilikom sprovođenja istraživanja, autori su nastojali da utvrde vezu između korišćenja javne biblioteke i posedovanja sopstvene domaće biblioteke, odnosno kupovine knjiga. Pristupili su i dodatnoj diferencijaciji publike na: muzičku, likovnu, pozorišnu i dr. Zaključili su da je udeo pojedinih profesionalno obrazovnih kategorija vrlo nejednak u okviru čitalačke publike; takođe, ne postoji uvek proporcija između veličine tih društvenih grupa i određenih oblika publike. Naime, postavlja se pitanje zašto veliki broj intelektualaca i srednjeg stručnog kadra ne pripada čitalačkoj publici. Istraživanje članova preko ankete sprovedeno je u 10 beogradskih narodnih biblioteka sa ograncima. Prvenstveno je bilo važno saznati mišljenje čitalaca o razlozima za upis u biblioteku, o učestalosti posećivanja biblioteke, o vrsti literautre koju pozajmljuju, o načinima informisanja o knjigama i sl., a takođe i bibliotekara o čitalačkoj publici. Na početku publikacije dat je Sadržaj. Na kraju su Prilozi, Upitnik za upravnike biblioteka, Upitnik za bibliotekare i knjižničare, kao i odgovori bibliotečkih radnika koji rade sa publikom.

Čitaoci narodnih biblioteka Srbije

Miloš Nemanjić se u okviru ove istraživačke studije bavi ispitivanjem čitalačke publike na teritoriji Jugoslavije, a potom i SR Srbije zajedno sa pokrajinama. Daje detaljan opis relevantnih struktura u SR Srbiji, uz diferencijaciju prema pokrajinama. U istraživanje su uključene dve bitne kategorije stanovništva: 1. članovi biblioteka koji pripadaju radnom delu stanovništva i aktivnog stanovništva (oko 2% jednih i 2% drugih je učlanjeno u biblioteke); učenici i studenti, čiji je obuhvat članstvom u narodnim bibliotekama dosta veliki i kreće se oko 45% ukupne navedene populacije. Radi lakšeg sprovođenja empirijskog dela istraživanja, nisu obuhvaćene sve biblioteke, već je izvršen određeni izbor opština (Zaječar, Kruševac, Paraćin, Pirot, Požega, Šabac). M. Nemanjić analizira položaj i stanje narodnih biblioteka u pomenutim opštinama uže Srbije, i to preko upitnika, preko izveštaja i direktnim kontaktom sa zaposlenima. Iznosi statističke podatke o: članstvu, uslugama, nabavci i knjižnim fondovima, finansijskim sredstvima, stručnom kadru… Dalje, istražuje socijalno-demografski aspekt čitalačke publike javnih biblioteka (starosna struktura, obrazovanje i sl.), i to preko sprovedene ankete. Na kraju daje zaključna razmatranja vezana za razvijenost bibliotečkih ustanova sa jedne strane i sastav čitalačke publike narodnih biblioteka Srbije sa druge strane. U okviru studije nalaze se tabelarni prikazi.