Prikazan jedan rezultat

Prostori za kulturni i društveni život u ČSSR

Autori ove istraživačke studije podstaknuti su problemima u oblasti mreže kulturnih institucija na teritoriji Čehoslovačke Republike tokom 60-ih godina XX veka. Ključni problemi ogledaju se u tome da postojeće institucije kulture najčešće ne odgovaraju zahtevima modernog društva, odnosno da je njihova rasprostranjenost neadekvatna, usled stihijske izgradnje, bez plana i analize realnih potreba. U okviru ove studije primenjeno je orijentaciono istraživanje, koje je sprovedeno tokom juna 1965. godine, sa ciljem da se identifikuju postojeći objekti koji se koriste za kulturne i društvene svrhe u svim seoskim i gradskim sredinama na teritoriji cele zemlje. U radu se pod prostorima i objektima za društveni i kulturni život smatraju višenamenski prostori (u kojima se realizuju različiti kulturni i društveni sadržaji). Struktura rada podeljena je na poglavlja, u okviru kojih je predstavljeno: stanje razmeštaja stanovništva u ČSSR, stanje mreže klupskih institucija i bioskopa u njima, i stanje mreže otvorenih letnjih pozornica. U okviru centralnog dela studije data je analiza tadašnjeg stanja objekata i prostora koji su služili za kulturni i društveni život. U završnom delu istraživanja, autori su izneli osnovne zaključke analize, sa naglaskom da se, na osnovu saznanja o situaciji u svakom naselju, regionu i čitavoj zemlji, mogu kreirati budući pravci izgradnje novih ili modernizacije postojećih objekata i prostora za kulturu i društveni život. U okviru priloga dati su: spisak domova kulture u ČSSR (sa njihovim kapacitetima), tabele i grafikoni.