Prikazan jedan rezultat

Culture and working life

U prevodu na engleski studije Veselina Ilića prikazani su odgovori na listu pitanja datih u okviru Uneskove međunarodne komparativne studije „Kultura i radni život“ rađene 1976/77. U odgovorima radne grupe daju se izvesne primedbe i ukazuje na načine organizovanja kulture i radnog života, na njihovu primenu u preduzećima kroz legislative, na status i organizaciju kulturnih i umetničkih aktivnosti, na samoupravljanje programima kulturne politike u Jugoslaviji, ali i na kompleksnost aspekata s obzirom na pluralizam u zemlji, te poteškoće u davanju preciznih statističkih podataka o kulturnim i umetničkim aktivnostima radnika. Prikazani su normativni i praktični aspekti, kao i problemi u definisanju kulture rada i kreiranja radnog okruženja u jugoslovenskim uslovima. Studija obuhvata sledeće teme: dizajniranje radnog okruženja, soba za odmor; planiranje kulturnih aktivnosti u kulturnim centrima, na radnim mestima; učenje, kultura i sindikalne aktivnosti tokom radnog vremena; susreti sa umetnicima i njihovim stvaralaštvom (muzika tokom rada, izložbe, kratke posete kulturnih radnika na radnim mestima ili u kulturnim centrima i radnim odmaralištima, mogućnost pozajmljivanja knjiga, ploča na radnom mestu); grupne kulturne i obrazovne aktivnosti, kao i one u okviru slobodnog vremena među zaposlenima (kulturna udruženja, amaterska društva); upotreba kulture u radu sindikata zaposlenih; kontakt sa kulturnim životom izvan radnog mesta (kontakt sa kulturnim institucijama koje nisu povezane sa mestom rada). Na početku studije dat je Sadržaj, a u okviru studije nalazi se nekoliko tabela.