Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Predstava o svetu, društvu i čoveku u književnim listovima za decu: 1944–1975.

Ružica Rosandić u ovom istraživanju govori o problemima i značaju istraživanja dečje periodike kao društvene delatnosti. Ističe da je književna periodika za decu tesno povezana sa raznim stranama društvenog i kulturnog života, i da je na osnovu nje moguće pratiti razvoj ideje o vaspitanju i međugeneracijskoj razmeni kulture. Koliko god bila raznorodna i nejasno razgraničena, književnu periodiku za decu ponajbolje određuje njena namena, odnosno upućenost na posebnu čitalačku publiku. Na taj način se navedena periodika ne koristi samo kao književna već prvenstveno kao kulturna građa koja otkriva kulturu u onom njenom vidu koji se oblikuje i posreduje kroz odnos odraslih i dece, odnosno društva i dece. Istraživanje nužno zalazi u područje više disciplina: sociologije, antropologije, psihologije, pedagogije, semiologije. Stoga je podeljeno na više poglavlja preko kojih autorka daje prvenstveno uvid u kulturno, društveno, ali i ideološko okruženje deteta, sa pogledom na književnu dečju periodiku od 1846. do 1985. godine, prezentujući pojedine listove i ispitujući dečje likove koji se pojavljuju u periodici. Govori o metodama, modelima i instrumentima istraživanja, kao i o nalazima do koji je došla u empirijskom delu istraživanju, naročito što se tiče osobenosti vrednosnih obrazaca karakterističnih za način pisanja usmeren ka mlađoj deci, i to kroz istorijska razdoblja. Zaključuje da književno stvaralaštvo u dečjoj štampi daje ideologizovanu predstavu deteta, koja se zapaža i u institucionalnim modelima vaspitanja, obrazovanja, stvaralaštva i proizvodnje za decu u vremenu socijalističkog realizma. Na početku istraživanja dat je Sadržaj, a u okviru istraživanja tabele, grafikoni, crteži i slike književnih listova za decu; na kraju su prilozi i spisak literature.

Stanje i problemi rada narodnih biblioteka sa najmlađim korisnicima

Ovde je predstavljen izvod iz studije u okviru koje su istražene kulturne potrebe dece Beograda, i to prvenstveno predškolskog uzrasta. U okviru ovog dela istraživanja, ispitani su programi ustanova kulture i kulturni proizvodi koji se nude deci u Beogradu, njihova dostupnost, kao i problemi rada sa najmlađim korisnicima. Za prikupljanje potrebnih podataka korišćene su različite metode: registrovanje kulturnih proizvoda, sagledavanje izbora programa u ustanovama kulture, upitnici za ustanove kulture i predškolske ustanove, intervjui sa decom, njihovim roditeljima i organizatorima programa, analiza sadržaja. U analizi podataka, odvojena je institucionalno posredovana kulturna ponuda (preko biblioteka, kulturnih centara, pozorišta, predškolskih ustanova i dr.) i kulturna ponuda posredovana sredstvima masovnog komuniciranja. Prema standardima Međunarodne federacije bibliotečkih udruženja, predviđeno je da svaka javna biblioteka ima svoje dečje odeljenje. Važno je da zaposleni u bibliotekama ohrabruju i podstiču korišćenje knjige, da uvode nove oblike rada i sadržaje koji će proširivati postojeća interesovanja dece. S tim u vezi, navedeni su primeri dečjih odeljenja pojedinih beogradskih biblioteka. U Prilogu su dati statistički podaci o sredstvima opštinskih zajednica kulture za rad opštinskih narodnih biblioteka, kao i tabele sa osnovnim pokazateljima njihovog rada.