Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Kulturni resursi okruga Srbije

Publikacija „Kulturni resursi okruga Srbije“ podeljena je na 25 jedinica, za svaki okrug posebno, uz dodatni komparativni izveštaj stanja u pojedinačnim kulturnim delatnostima (uporedni prikazi muzeja, galerija, pozorišta, polivalentnih centara, biblioteka, arhiva i zavoda za zaštitu spomenika kulture). Studija pruža pregled osnovnih problema kulturne politike u Srbiji, kao i preporuke za njeno unapređenje. Prikupljeni podaci predstavljaju empirijski materijal iz koga se mogu izvoditi različita pravna dokumenta za jačanje organizacionog uređenja kulture u Srbiji (strategije, planovi, uredbe…). Pored podsticaja na strateško promišljanje u kulturi, cilj projekta bio je i umrežavanje subjekata u kulturi, prvenstveno na nivou okruga, a potom i šire – na nacionalnom nivou. Podaci su dobijeni iz primarnih izvora, na osnovu vođenja 1.067 intervjua sa predstavnicima javnog i civilnog sektora u kulturi. Istraživanjem su obuhvaćene 453 ustanove kulture u 144 gradova i opština. Projekat je obuhvatio celu teritoriju Srbije, izuzev grada Beograda, čiji su kulturni resursi prikazani u zasebnoj publikaciji. Obimna prikupljena građa je strukturisana u deset tematskih celina. Navedene oblasti obuhvaćene su uporednim prikazom prema delatnostima, a izložene su i prema teritorijalnom nivou za date okruge. Publikacija pruža sveobuhvatan uvid u stanje kulture u Srbiji za period od 2006. do 2010. godine.

Kulturno-umetničke manifestacije u SR Srbiji (manifestacije koje materijalno podstiče Republička zajednica kulture)

Istraživanje Radoslava Đokića nastalo je na osnovu prikupljene dokumentacione građe Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u 1978. godini vezane za kulturne manifestacije koje su se organizovale u SR Srbiji, a čiji je deo programskih aktivnosti materijalno podsticala Republička zajednica za kulturu. Ima ih trideset jedna i pažljivo su sistematizovane prema njihovom obliku i karakteru. U okviru ove analize utvrđene su određene tendencije i karakteristike u njihovom pojavljivanju i trajanju, kao i neke zajedničke osobine. S obzirom na to da se kulturne manifestacije ne mogu posmatrati izolovano i nezavisno od drugih manifestacija i kulturnih aktivnosti na celom jugoslovenskom prostoru, autor je dao i širi pogled na njih. Ovaj istraživački projekat je polazni korak za izradu dublje analize i studije pojedinačnih velikih kulturnih manifestacija, kao i za njihovo veće afirmisanje u kulturnim sredinama ne samo SR Srbije već i cele Jugoslavije. U okviru analize nalaze se tabele, a na kraju je dat Sadržaj.