Prikazani svi od ukupno 3 rezultata

Društveno-ekonomski položaj kulture

U ovom radnom materijalu je dat pregled društveno-ekonomskog položaja kulturnih delatnosti sa posebnim osvrtom na materijalnu osnovu rada u kulturi Beograda. Predstavlja početak i deo je razgovora o predstojećem srednjoročnom planu, a ima za cilj da se objektivno prikaže društveni i ekonomski položaj kulture u Beogradu. Materijalom nije obuhvaćena celokupna kulturna delatnost, ali je učinjen pokušaj da se iznađu osnovne i najznačajnije društvene i materijalne pretpostavke koje bitno opredeljuju kulturni razvitak. U analizi materijalnog položaja kulturnih delatnosti razmatra se kretanje osnovnih ekonomskih pokazatelja kulturne delatnosti, kao i poređenje kulturnih sa drugim delatnostima (privreda, društvo). Osnivanje Samoupravne interesne zajednice kulture Beograda izdvojeno je kao značajno jer predstavlja osnovu ostvarivanja kulturne politike u gradu, te prevazilaženja budžetskog načina finansiranja. U posebnom prilogu je prikazano izdvajanje finansijskih sredstava, ne samo onih kojima raspolaže Samoupravna interesna zajednica kulture već i ostalih koja se izdvajaju na nivou opština, OUR-a i mesnih zajednica za kulturne delatnosti. Data je i struktura investicionih ulaganja u kulturu za obuhvaćeni četvorogodišnji period. Radni materijal ima Sadržaj, kao i tabelarne prikaze.

Kulturne aktivnosti na nedovoljno razvijenim područjima SR Srbije (bez autonomnih pokrajina) (Istraživanja i Dokumentacija, sv. 1)

S obzirom na to da su razlike u ekonomskoj razvijenosti stvorile i razlike u razvijenosti kulturnog života, Milivoje Ivanišević je kroz ovo istraživanje želeo da utvrdi koja su sve kulturna dobra bila na raspolaganju stanovništvu nedovoljno razvijenih područja SR Srbije. Prema Zakonu o nedovoljno razvijenim područjima SR Srbije, to je teritorija koja je obuhvatala 56% površine Republike bez SAP. U okviru toga, na ovom području gradsko stanovništvo činilo je svega 20,2%. U uvodnom delu, autor iznosi osnovne statističke podatke o gustini naseljenosti po opštinama, o broju zaposlenih u društvenom sektoru, o nacionalnom dohotku, o budžetskim prihodima opština i dr., kao i o izdvajanjima za kulturu. U narednim poglavljima ukazuje na to koliko su nedostatak materijalnih sredstava, kao i brojni problemi u mnogim oblastima privrednog i društvenog života uticali na onemogućavanje stvaranja važnih (pred)uslova za razvoj kulturnih delatnosti na nedovoljno razvijenim područjima. Ovo se odnosi na nedovoljan broj prostorija i zgrada za ustanove kulture, angažovanih profesionalnih kadrova u delatnosti kulture, aktivnosti u oblasti kulture, zaposlenih stručnjaka u bibliotekama, radio i TV pretplatnika itd. Istraživanje je urađeno za Prosvetno-kulturno veće Skupštine SR Srbije, koje je predvidelo debatu na ovu temu. Pored Sadržaja, ovaj dokumentalistički projekat nakon tekstualnog dela daje i tabelarne prikaze pomenutog. Na kraju se nalazi upitnik koji je osmišljen u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, razdeljen opštinama na nedovoljno razvijenom području SR Srbije, a čiji su dobijeni podaci služili u svrhu ovog istraživanja.

Materijalni položaj kulture i mere za poboljšanje položaja pojedinih delatnosti u kulturi – Analitičko-dokumentaciona osnova

Ovo analitičko-dokumentaciono istraživanje sadrži tabele koje pokazuju materijalni položaj kulture u vidu brojki i statističkih podataka. Najpre su predstavljena ulaganja u kulturu kroz sredstva Samoupravno interesne zajednice društvenih delatnosti, uz prihode i rashode, kroz izdvajanja sredstava iz dohodaka, a potom sredstva i prihodi OUR-a društvenih delatnosti, kao i izdvajanja za kulturu po stanovniku od 1981. do 1983. godini. Slede strukturni podaci za svaku kulturnu delatnost ponaosob: kinematografija, biblioteke, izdavačka delatnost, muzeji, pozorišta, radnički univerziteti, domovi kulture. Na kraju su predstavljene tabele vezane za sticanje i raspodelu ukupnog prihoda i dohotka OUR-a kulturnih delatnosti. Na početku istraživanja dat je Sadržaj.