Prikazani svi od ukupno 4 rezultata

Beogradsko leto – analiza razvojnih mogućnosti

Predmet ovog istraživanja jeste analiza dosadašnjeg razvoja kompleksne kulturne manifestacije „Beogradsko leto“ i ukazivanja na njene dalje razvojne mogućnosti. U središtu istraživačkog interesovanja autora su kulturno-politički i organizacioni aspekti „Beogradskog leta“, u cilju definisanja oblika koji bi omogućili potpuno korišćenje prednosti Beograda kao prvorazrednog kulturnog središta (koncentracija kulturnih ustanova, organizacija i stvaralaca na jednoj strani i publike na drugoj). Predložene su mogućnosti eliminisanja ili svođenja na najmanju meru nekih ograničavajućih okolnosti (u prvom redu, ograničenih materijalnih sredstava i nepostojanja delatnosti organizacionog modela „Beogradskog leta“). Metodološki gledano, ovoj kulturnoj manifestaciji se pristupilo kao svojevrsnoj studiji slučaja, sa ciljem saznavanja njenih najvažnijih odlika; obavljeni su razgovori u institucijama koje su se bavile organizacijom „Beogradskog leta“ (Kulturni centar Beograda i Dom omladine Beograda). U okviru istraživanja, detaljnije su razrađeni: počeci manifestacije, njen turistički značaj, prostor odvijanja, marketing vezan za ovu manifestaciju, tipologija programa (domaći programi i gostovanja), organizacioni, kao i kulturni i privredni aspekti. Na početku analize dat je Sadržaj.

Književni život u unutrašnjosti Srbije

Kompleksna istraživačka studija Vujadina Jokića data je kroz nekoliko poglavlja, u okviru kojih su svoje tekstove priložili i drugi autori. Na početku studije, autor daje problemsko-metodološko polazište ovog istraživačkog projekta, kao i globalni pogled na temu književnog života u unutrašnjosti SR Srbije. Naime, književnost se javlja u društvenom kontekstu kao deo kulture jednog naroda i upravo se preko književnog života ispoljava veza između književnosti i drugih ljudskih aktivnosti. S obzirom na to da je deo i intelektualnog života, bio je predmetom interesovanja brojnih teoretičara kulture, dok se u našim uslovima retko ko bavio ovim pitanjem. Postoje kvantitativni podaci, ali se zanemaruju kvalitativni sadržaji. V. Jokić zapaža da su mnoge pojave neispitane, naročito one koje se odnose na stanje duha i kulture u unutrašnjosti. Zato je važno, kako kaže autor, proučiti sadašnje stanje u ovoj oblasti, pogotovo van Beograda. Što se tiče predmeta ove istraživačke studije, složenost proističe iz toga što je književnost vezana i zavisna od celokupnog života jedne sredine i njenih društvenih ustanova. Konkretnije rečeno, predmeti ovog istraživanja su: pisac, književna politika, glavne književne struje i pravci, književni časopisi, književna kritika, organizatori književnog života, književne tradicije i dr. Cilj koji je autor ove istraživačke studije postavio jeste da se sagleda odnos između date društvene situacije (ekonomske, društvene, političke, stvaralačke) i književnog života. Kroz ovu studiju, autor će pokušati da sazna i iznese funkciju književnosti u lokalnoj sredini, naročito preko mišljenja pisaca o datoj situaciji, kao i o književnom životu, ali i kompetentnih ljudi u opštinskim centrima. Primenjuje sledeće metode: proučavanje materijala, izučavanje literature, usmene razgovore, anketiranje i analizu. Na početku studije nalazi se Sadržaj, a na kraju – biografije i bibliografije poznatih pisaca uže Srbije.

Kulturno-umetničke manifestacije u SR Srbiji (manifestacije koje materijalno podstiče Republička zajednica kulture)

Istraživanje Radoslava Đokića nastalo je na osnovu prikupljene dokumentacione građe Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u 1978. godini vezane za kulturne manifestacije koje su se organizovale u SR Srbiji, a čiji je deo programskih aktivnosti materijalno podsticala Republička zajednica za kulturu. Ima ih trideset jedna i pažljivo su sistematizovane prema njihovom obliku i karakteru. U okviru ove analize utvrđene su određene tendencije i karakteristike u njihovom pojavljivanju i trajanju, kao i neke zajedničke osobine. S obzirom na to da se kulturne manifestacije ne mogu posmatrati izolovano i nezavisno od drugih manifestacija i kulturnih aktivnosti na celom jugoslovenskom prostoru, autor je dao i širi pogled na njih. Ovaj istraživački projekat je polazni korak za izradu dublje analize i studije pojedinačnih velikih kulturnih manifestacija, kao i za njihovo veće afirmisanje u kulturnim sredinama ne samo SR Srbije već i cele Jugoslavije. U okviru analize nalaze se tabele, a na kraju je dat Sadržaj.

Program kulturnog razvoja opštine Kladovo 1975–1985. godine, II verzija

Ovaj predlog Programa kulturnog razvoja opštine Kladovo rađen je za dugoročni period (1976–1985). Na samom početku se ističe da su osnovni ciljevi kulturne politike opštine Kladovo demokratizacija i socijalizacija svih oblasti kulture. Naime, cilj je stvoriti takve uslove rada u kojima će kultura biti dostupna svim slojevima stanovništva. Planira se kreiranje novih „žarišta“ kulture u selima, školama, radnim organizacijama. U navedenom periodu, takođe, trebalo bi proširiti i uskladiti aktivnosti Biblioteke, Galerije, Radničkog univerziteta, kao i bolje organizovati muzealsku delatnost, arhivistiku i zaštitu spomenika kulture. Program je u svim segmentima prilagođen Programu kulturnog razvoja SR Srbije. Nakon uvodnog rezimea, u prvom poglavlju su predstavljeni opšti uslovi razvoja kulture, u drugom osnovni programski zadaci kulturnog razvoja opštine Kladovo, a u trećem – programski zadaci pojedinih delatnosti. Na početku ovog radnog materijala je dat Sadržaj, a na kraju tabele.