Prikazan jedan rezultat

Osnovi programske koncepcije za Dom kulture Trgovište

U ovom istraživanju, Milivoje Ivanišević daje predlog programske koncepcije za Dom kulture Trgovište na osnovu podataka o opštini i naselju Trgovište i na osnovu saznanja o kulturnoj i društvenoj ulozi i funkciji domova kulture (na primeru aktivnosti Doma kulture u Novoj Varoši). Planirano je da Dom kulture Trgovište bude savremen i moderan objekat koji može da zadovolji sve kulturne potrebe Trgovišta za nekoliko narednih decenija. Pod kulturnim potrebama se podrazumeva postojanje: biblioteke, univerzalne dvorane, društvenog kluba, čitaonice štampe i izložbenog prostora, odnosno programa za ispunjavanje obrazovno-kulturnih, amaterskih i sportskih aktivnosti. Većina podataka preuzeta je iz upitnika koji je dobijen u okviru studije „Kulturne aktivnosti na nedovoljno razvijenim područjima SR Srbije bez autonomnih pokrajina“, a na osnovu standarda i normativa za delatnost kulture.