Prikazan jedan rezultat

Osnovni elementi programske koncepcije za Dom kulture Tutin

U ovom istraživanju, Milivoje Ivanišević daje predlog programske koncepcije za Dom kulture u Tutinu. Polazna osnova za to jeste sagledavanje realnih potreba i uslova u kojima treba da dođe do izgradnje ovog doma kulture. Prilikom definisanja potreba, vodilo se računa o dovoljno komfornom rešenju za sve delatnosti i aktivnosti koje treba da budu deo budućeg Doma kulture. S obzirom na to da je stanje u opština Tutin takvo da ne postoji gotovo ništa od potrebnih kulturnih dobara, onda je važno poći od zadovoljavanja osnovnih potreba. Pod osnovnim potrebama se podrazumeva postojanje: biblioteke, univerzalne dvorane, društvenog kluba, čitaonice štampe i izložbenog prostora, radi zadovoljavanja obrazovnih, kulturnih, amaterskih i sportskih aktivnosti. Većina podataka preuzeta je iz upitnika koji je uobličen za projekat „Kulturne aktivnosti na nedovoljno razvijenim područjima SR Srbije bez autonomnih pokrajina“. Dosta pomenutih elemenata i sugestija je provereno kroz praksu sličnih institucija kod nas i u svetu, i zasnovano je na teoriji o radu i funkciji ovakvih ustanova.