Prikazan jedan rezultat

Razvoj kulture (kulturne promene) u novovaroškom kraju

U nacrtu ove studije, Vera Ikonomova govori o razlogu njenog nastanka, a to je namera da se prikažu efekti delovanja jednog kulturnog objekta, konkretno – da se objasni aktivnost Doma kulture u Novoj Varoši. Domovi kulture su se kod nas gradili ubrzo nakon Drugog svetskog rata, preuzimajući kulturnu funkciju koju su nekada imale škole. U pojedinim mestima, dom kulture je jedina i najviša instanca u kojoj se neguje kultura utičući na estetsko vaspitanje i kulturni razvoj tog kraja. Predmet istraživanja je dvojak: sa jedne strane, to je delatnost Doma kulture u Novoj Varoši i ljudi zaposlenih u njemu, a sa druge strane – to su stanovnici samog grada. Autorka je postavila za cilj ove analize da se utvrdi koliko Dom kulture u Novoj Varoši odgovara svojim programom potrebama i željama publike i koliko podstiče nove kulturne potrebe. Zbog toga su ukratko prikazani sledeći preduslovi: ekološki, ekonomski, demografski i socijalni, a koji su relevantni za kulturni razvoj date sredine. U nacrtu studije, V. Ikonomova se služi sledećim metodama: analiza postojeće dokumentacione građe; prikupljanje podataka na osnovu intervjuisanja građana Nove Varoši; prikupljanje podataka o mišljenju, radu Doma kulture i potrebama građana na osnovu upitnika koji je posebno formiran za potrebe istraživanja. Na početku nacrta je dat Sadržaj.