Prikazan jedan rezultat

Osnovni nalazi empirijskih istraživanja omladine 1976–1981. godine u SR Srbiji; Pregled empirijskih istraživanja omladine 1978–1981. g. u SR Hrvatskoj

U ovom pregledu empirijskih istraživanja omladine u SR Srbiji, Srećko Mihailović evidentira odsustvo teorijskih i istoriografskih radova o omladini. Napominje da tek od 1976. godine počinju sistematska istraživanja o omladini koja obavljaju Savez socijalističke omladine Srbije (SSO Srbije) i Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje. Autor je izvršio klasifikaciju istraživanja prema njihovom sadržaju na ona koja se bave: društveno-ekonomskim položajem omladine; društvenim, političkim i samoupravnim angažovanjem omladine; vrednosnim orijentacijama, interesovanjem mladih; slobodnim vremenom, kulturom mladih; omladinskim radnim akcijama. Izneti su osnovni nalazi ovih istraživanja kroz reinterpretaciju zaključaka istraživanja. Ukazano je i na teškoće oko sprovođenja ovih istraživanja, kao i na činjenicu da nijedno od ovih istraživanje nije finansijski pomogla Zajednica nauke. Treba napomenuti i to da je SSOJ organizovao iste godine naučni skup na temu „Društveni položaj i životne perspektive mlade generacije Jugoslavije“, kao i to da je u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka izvršeno istraživanje „Kulturni život radničke omladine“. Dalje, u pregledu empirijskih istraživanja omladine u SR Hrvatskoj, Nenad Fanuko daje nazive istraživanja, imena izdavača, autora i godine publikovanja, uz opšte karakteristike i najvažnije (statističke) rezultate istraživanja. Na kraju su date tabele sa pregledom programa za mlade.