Prikazan jedan rezultat

Kulturna politika i upravljanje kulturnim razvojem (Evaluacija iskustava Evropske zajednice)

Osnovna hipoteza istraživanja Branimira Stojkovića vezanog za kulturnu politiku Evropske zajednice sadržana je u tvrdnji o postojanju homologije između opšteg koncepta razvoja ove međudržavne i u sve većoj meri nadnacionalne organizacije, i osnovnih odlika njene kulturne politike i upravljanja zajedničkim kulturnim razvojem. Analiza koja sledi predstavlja evaluaciju kulturne politike Evropske zajednice, u smislu konstruisanja dinamičkog evaluacijskog modela kulturne politike Evropske zajednice i analiziranja odnosa ciljeva kulturne politike i instrumenata koji se koriste za realizovanje tih ciljeva. Izlažući tipove evaluacija, B. Stojković se opredeljuje za vrednosno neutralnu evaluaciju ukupne kulturne politike EZ, zasnovanu na naučnim saznanjima. Govori o osnovnim razvojnim etapama EZ, o metodama evaluacije, o evaluaciji u oblasti kulturne politike, o osnovama kulturne politike EZ, o savremenim prioritetima kulturne politike EZ, kao i o kulturnoj politici u oblasti medija (audio-vizuelne komunikacije i informatike), tački stvaranja kulturne ekonomije. Posebno analizira deklaraciju The European Community and Culture iz 1988, nastalu u okviru Komisije Evropske zajednice kao svojevrsni akcioni program EZ u oblasti kulture za period 1988–1992. Na početku istraživanja nalazi se Sadržaj.