Prikazan jedan rezultat

Kulturno-umetničke manifestacije u Jugoslaviji

Služba dokumentacije Saveza kulturno-prosvetnih zajednica Jugoslavije pokušala je da snimi sve kulturno-umetničke manifestacije međunarodnog, opštejugoslovenskog, republičkog i pokrajinskog karaktera, koje se održavaju tokom godine. Kao izvor podataka poslužili su napisi objavljeni u kulturnim rubrikama dnevnih, nedeljnih i periodičnih listova, bilteni i publikacije koje nabavlja ova služba. Pri izradi ovog dokumentalističkog projekta pošlo se i od nekih analiza koje su sačinjene u pojedinim republikama i pokrajinama. Autori ističu da u ovom projektu nisu sadržane sve kulturno-umetničke priredbe, odnosno festivali koji se održavaju na nivou republika i pokrajina (godišnje, bijenalno, trijenalno). I pored svih nastojanja, nisu zabeleženi regionalni susreti, koji imaju međurepublički pokrajinski karakter, a organizuju ih zbratimljene opštine ili međuopštinske kulturno-prosvetne zajednice. Na kraju teksta nalazi se Sadržaj.