Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Kulturna politika I (sveska 7)

U Zavodu za proučavanje kulturnog razvtika priređene su tri sveske koje su posvećene problemima kulturne politike aktuelnim krajem 60-ih godina XX veka. Osnovni cilj priređivača jeste da se kulturnim radnicima, umetnicima i svim zainteresovanim za pitanje kultunog razvoja omogući da se upoznaju sa situacijom i iskustvima u drugim zemljama, različitih društvenih struktura. U tu svrhu, odabrana su četiri dokumenta koja su predstavljena u četiri posebna dela ove prve sveske. Prvi deo je posvećen Okruglom stolu o kulturnoj politici, održanom u Monaku 1967. godine u organizaciji Uneska, i on čini najveći deo ove prevedene i adaptirane građe. To je bio prvi okrugli sto u pomenutoj oblasti, značajan i zbog toga što je tada bila usvojena definicija kulturne politike. Drugi deo je posvećen kulturnoj politici u Velikoj Britaniji i sadrži izveštaj koji je pripremljen za pomenuti okrugli sto, sa ličnim stavom i procenom kulturne politike u Britaniji. Treći deo odnosi se na politiku u oblasti umetnosti i sadrži dokument britanske vlade, u javnosti poznat kao „Bela knjiga“, a koji je podneo predsednik vlade Parlamentu 1965. godine, u kojem se govori o položaju umetnosti u Velikoj Britaniji. Poslednji deo, o kulturnoj politici u Francuskoj, sadrži dokumentacioni prikaz knjige francuskog autora, „Za kulturu politiku“, iz 1967. godine, u kojoj je on izneo svoje lično mišljenje o tadašnjim kulturnim prilikama u Francuskoj dajući i predloge za prevazilaženje nekih od aktuelnih problema u to vreme. Na početku je dat Sadržaj, a nakon svakog dela nalaze se zaključci i preporuke.

Kulturna politika III (sveska 9)

Ovde je predstavljena treća sveska koja je priređena u Zavodu za proučavanje kulturnog razvtika, a posvećena problemima kulturne politike koji su bili aktuelni krajem 60-ih godina XX veka. Osnovni cilj priređivača ove sveske jeste da se kulturnim radnicima, umetnicima i svim zainteresovanim za pitanje kultunog razvoja omogući da se upoznaju sa situacijom i iskustvima u drugim zemljama, različitih društvenih struktura. U ovoj svesci prezentovane su sledeće zemlje: Francuska, Poljska, Ujedinjena Arapska Republika, Kuba. U tu svrhu korišćeni su izveštaji za Unesko koji govore o nekim situacijama u oblasti kulturne politike u navedenim državama, prema mišljenjima njihovih autora, a svaki od tih dokumenata predstavljen je u zasebnom delu ove sveske. U prvom delu je predstavljena KP u Francuskoj, u okviru izveštaja za Okrugli sto o kulturnoj politici održan u Monaku 1967. godine; dat je i Zaključak. U drugom delu je predstavljena KP u Poljskoj, takođe u okviru izveštaja za pomenuti Uneskov okrugli sto; u trećem delu – kultura u Ujedinjenoj Arapskoj Republici, u vidu izveštaja za Uneskov okrugli sto, a u četvrtom delu – kulturna politika Kube, u vidu izveštaja za pomenuti okrugli sto u organizaciji Uneska. Na početku publikacije dat je Sadržaj.