Prikazan jedan rezultat

Uloga profesija u stvaranju i širenju knjige

Ovaj tekst Jovana Janićijević nastao je za potrebe Prvog jugoslovenskog savetovanja „Knjiga danas i u budućnosti“. U njemu je autor, na osnovu raspoloživih izvora, pobrojao i kvantifikovao kadrovske potencijale, odnosno ljudske resurse u oblasti stvaranja, proizvodnje i širenja knjige. To su: pisci, prevodioci, likovni i primenjeni umetnici, grafičari, izdavači, knjižari, bibliotekari i dr. Među osnovnim odrednicama ciljeva koji su postavljeni osamdesetih godina u oblasti knjige, ističu se stavovi da su književni autori kamen temeljac svake razvijene industrije knjige i da je kvalifikovana radna snaga najvažniji ali i nedostajući element u jačanju industrije knjige. Nužnost izgradnje potrebne infrastrukture može se zadovoljiti samo ako se na osnovu verodostojnih podataka identifikuju i inventarišu ljudski resursi i ako se obrazovni programi primere raznovrsnim kadrovskim potrebama u uslovima tehnološkog napretka.