Prikazan jedan rezultat

Interesno organizovanje kulture, kulturna politika i kultura rada u SFRJ

U ovom istraživanju, Veselin Ilić polazi od ustavne reforme i usvajanja Ustava iz 1974. godine, smatrajući da su time konačno i normativno ispunjene neophodne pretpostavke za slobodno udruživanje i slobodnu razmenu rada i sredstava. Radi se o novom, demokratskom modelu društveno-ekonomskih i političkih odnosa koji se nazivaju interesnim organizovanjem kulture i kulturna politika. Time se ujedno pokazuje i novi društveni položaj radnika u društvenim delatnostima, pa i u kulturi, njihova prava, obaveze i odgovornosti. Zato autor u prvom delu objašnjava pojam interesnog organizovanja kulture, koje se temelji na samoupravnom organizovanju socijalističkog društva. Cilj je prevladavanje suprotnosti između sfere proizvodnog (materijalnog) i neproizvodnog rada (kultura), kao i humanizovanje i kultivisanje radnog i životnog ambijenta radnika. Ovo je osnova za samoupravno izgrađivanje kulturne politike kroz društveno-kulturne akcije radi osvajanja vrednosti kulture rada.