Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Program kulturnog razvoja opštine Kladovo

Ovaj program je urađen u Zavodu, na zahtev Samoupravne interesne zajednice kulture opštine i Skupštine opštine Kladovo, i to za dugoročni (1976–1985) i srednjoročni period (do 1980. godine). To je prvi put da se u opštini Kladovo problemima kulturnog razvoja prilazi planski i sa unapred utvrđenim ciljevima i pravcima razvoja. Program je u svim segmentima prilagođen Programu kulturnog razvoja SR Srbije. Od planom i programom utvrđenih potreba, obaveza i interesa u oblasti kulture zavisi u kojoj će meri kulturne aktivnosti biti prisutne u svakodnevnom životu građana opštine. U ostvarivanju programskih zadataka posebnu odgovornost imaju samoupravne i radne organizacije u oblasti kulture. Autori projekta su najpre izneli podatke o opštem stanju i uslovima za razvoj kulture u ovoj opštini, potom osnovne programske zadatke kulturnog razvoja i na kraju Program kulturnog razvoja do 1980. godine. Analizom stanja u opštini Kladovo utvrdili su da postoje izvesni opšti problemi i potrebe koji ne dozvoljavaju dinamičniji kulturni razvoj ove regije. Stoga je rad na Programu podrazumevao ispitivanje i rešavanje problematike: a) seoskog područja; b) statusa i rada postojećih ustanova kulture; v) kadrova; g) materijalnih sredstava; d) investicija. Naime, osnovna koncepcija kulturne politike i kulturnog razvoja se zasniva na odluci da sva seoska naselja u narednih deset godina treba da dobiju prostorije i opremu za aktiviranje kulturnog života. Posebno je važno učešće svih slojeva stanovništva u kulturnim aktivnostima, afirmacija kulturnih vrednosti i potreba, što sve vodi jasnom cilju – socijalizaciji i demokratizaciji kulture. Na početku studije dat je Sadržaj, a na kraju su tabele, posle kojih slede Sadržaj i Rezime na engleskom jeziku.

Stanje i mogućnosti kulturnog razvoja opštine Ljubovija

Inicijator ove studije je Samoupravna interesna zajednica kulture opštine Ljubovija, a izvršilac je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. U okviru studije, Milivoje Ivanišević se bavi analizom kulturnog razvoja opštine Ljubovija od 1971. do 1985. godine. Obuhvata i razmatra one činioce koji su od neposrednog značaja za kulturni razvoj i kulturni život u opštini, a to su: stanovništvo, ekonomski razvoj i materijalne mogućnosti SIZ-a kulture opštine. Ističe da su bitne pretpostavke za planiranje kulturnog razvoja opštine Ljubovija – planovi i projekcije privrednog, ekonomskog i društvenog razvoja. Takođe, važna činjenica je da Ljubovija spada u red najnerazvijenijih opština Republike Srbije. U prvom delu studije, autor prikazuje uslove na kojima se zasniva mogućnost ostvarivanja planskih projekcija za pomenuti period. Nakon evidentiranja i analize postojećih aktivnosti u oblasti kulture, autor se bavi istraživanjem novih sadržaja i formi rada koji bi mogli da unesu više dinamike u ovu oblast, da aktiviraju lokalno stanovništvo, da prošire krug posetilaca kulturnih događaja i da obezbede kontinuitet u KP opštine. U drugom delu studije, autor donosi predlog orijentacionog programa u kojem daje okvir budućeg kulturnog razvoja opštine, uz efikasnije delovanje i institucija kulture.