Prikazan jedan rezultat

Le statut social et la situation materielle des artistes

Ova studija predstavlja prevod na francuski jezik studije koja je urađena iste godine u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka na zahtev Udruženja likovnih umetnika Srbije, sa ciljem da se prouče uslovi pod kojima žive i rade likovni umetnici. Na francuski su prevedeni izvodi iz originalne studije, s tim da se peti deo razlikuje i posvećen je umetničkim kolonijama u SFRJ. Tekst je bio prezentovan na sastanku posvećenom podršci umetničkom stvaranju organizovanom od strane francuske vlade, a pod pokroviteljstvom Evropske Unije. U studiji su obuhvaćeni svi likovni umetnici (slikari, vajari, grafičari) članovi ULUS-a koji žive na teritoriji SR Srbije. Istraživanje je izvedeno metodom ankete i intervjua, pomoću upitnika sa otvorenim pitanjima. Istraživačka studija je podeljena u pet delova. U prvom delu je dat kratak istorijski pregled problema koji se obrađuje, a u okvirima SFRJ; u drugom delu se ispituje materijalni položaj likovnih umetnika u SR Srbiji. Treći deo sadrži pregled mišljenja i stavova likovnih umetnika i likovnih stručnjaka o mogućnostima ravnopravnog učestvovanja likovnih umetnika u društvenim zbivanjima, kao i njihovog uticaja na sopstveni položaj u zemlji; dat je i pregled objektivnih pokazatelja o društvenim ulaganjima u razvoj likovnih umetnosti, kao i pregled propisa koji određuju društveno-ekonomski položaj samostalnih likovnih umetnika. Četvrti deo je posvećen Prodajnoj galeriji u Beogradu, kao jedinstvenoj jugoslovenskoj instituciji u okviru koje se obavlja prodaja i otkup umetničkih dela, a peti deo umetničkim kolonijama organizovanim u Jugoslaviji od 50-ih godina XX veka. Pojedini podaci su dati u vidu procenata, a prikazani su i u tabelama. Na početku studije dat je Sadržaj.