Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Kultna i religijska svest u kulturnom identitetu i nacionalnoj kulturi Srba (Nacrt teorijsko-metodoloških osnova istraživačkog projekta)

Ovde je dat Nacrt teorijsko-metodoloških osnova autorskog istraživanja kultne i religijske svesti u kulturnom identitetu i nacionalnoj kulturi Srba, a čiji je naručilac Marksistički centar CK SK Srbije. U oblikovanju ovog složenog istraživačkog zadatka, Veselin Ilić polazi od stanovišta da u stvaranju kulturnog identiteta i nacionalne kulture svakog naroda, u značajnoj meri učestvuju i obrasci kultne i religijske svesti. Prisustvo kultne i religijske svesti u savremenoj kulturi jedan je od razloga njenog mitologizma – nekritičkog, emotivnog i ideološkog usvajanja vrednosti kulturnih tradicija u okviru nacionalnih kultura. Upravo se ovim fenomenom bavi autor na primeru srpske kulture. Njegovo nastojanje je vezano za zasnivanje teorijsko-hipotetičkog okvira istoričnog istraživanja moguće teleologije srpske nacionalne kulture. U prvom delu, autor planira da se bavi odnosom kulta i kulture, kulturnim identitetom i nacionalnom zajednicom; u drugom delu bi razmatrao kultnu i religijsku svest u istorijskoj zbilji kulture Srba. U završnim razmatranjima suprotstaviće kulturu i kult. Na početku studije dat je Sadržaj, a na kraju organizacija i dinamika istraživanja, koje je trebalo da bude završeno 1986. godine.

Oblici religijskog života stanovnika Beograda, Studija 2.

Ovde je predstavljena druga studija u okviru šireg projekta „Religija u kulturi svakodnevnog života stanovnika Beograda“. Studija je podeljena u dva poglavlja: „Ateizam i sekularizacija u religijskom životu stanovništva Beograda“, čiji je autor Radoslav Đokić, i „Islamska verska zajednica i religioznost stanovništva“, autora Darka Tanaskovića. U prvom poglavlju, R. Đokić se posvećuje religijskom životu i verskom organizovanju u Beogradu, a zatim se bavi pitanjem procesa ateizacija, kao i sekularizacijom i promenama u religijskom životu. Takođe, ukazuje i na određene vidove religijske prakse među stanovnicima Beograda. U drugom poglavlju, D. Tanasković se bavi istraživanjem islamske veroispovesti, prikazujući organizacione strukture islamske zajednice u tadašnjoj Jugoslaviji, sa akcentom na Beogradu. Iznosi podatke o beogradskom džematu, verskim objektima islamske zajednice, verskoj štampi i publikacijama, kao i o versko-kulturnim aktivnostima muslimana u Beogradu. Na početku studije dat je Sadržaj.