Prikazani svi od ukupno 5 rezultata

Glasnik Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka 2

Glasnik je publikacija koja je izdavana u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka od 1980. godine, sa ciljem obaveštavanja javnosti o aktivnostima Zavoda, istraživanjima i projektima koji su u toku, radu dokumentacionog centra, zavodskim izdanjima i dr. U okviru drugog broja Glasnika nalaze se: opisi i svojevrsni izveštaji vezani za završene projekte, opisi projekata u toku, opis saradnje sa istraživačkim odeljenjima i institutima u inostranstvu i spisak novih stranih knjiga i dokumenata u Zavodu za poslednjih godinu dana. Na početku je dat Sadržaj, a na kraju Vesti o svim dešavanjima u Zavodu tokom prethodnih meseci 1980. godine.

Glasnik Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka 3

Glasnik je publikacija koja je izdavana u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka od 1980. godine, sa ciljem obaveštavanja javnosti o aktivnostima Zavoda, istraživanjima i projektima koji su u toku, radu dokumentacionog centra, zavodskim izdanjima i dr. U okviru trećeg broja Glasnika, nalaze se opisi završenih projekata, projekata u toku, opis saradnje sa Institutom za istraživanje kulture Mađarske. Novina jeste objavljivanje separata iz „Atlasa kulture SR Srbije“, publikacije na kojoj se godinama radilo. Na početku je dat Sadržaj, a na kraju Vesti o svim dešavanjima u Zavodu tokom poslednjih mesec dana.

Glasnik Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka 4

Glasnik je publikacija koja je izdavana u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka od 1980. godine, sa ciljem obaveštavanja javnosti o aktivnostima Zavoda, istraživanjima i projektima koji su u toku, radu dokumentacionog centra, zavodskim izdanjima i dr. U okviru četvrtog broja Glasnika, nalaze se opisi završenih projekata, kao i opisi novih zavodskih publikacija. Na početku je dat Sadržaj, a na kraju Vesti o svim dešavanjima u Zavodu tokom poslednjih mesec dana. Takođe, nastavlja se sa objavljivanjem separata iz „Atlasa kulture SR Srbije“, publikacije na kojoj se radilo prethodnih godina.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Info 2

U ovom informativnom biltenu, dati su izveštaji o radu Zavoda 1999. godine i neku godinu ranije. Ističe se da se, i posle 30 godine postojanja ustanove, nailazi na razne poteškoće u njenom funkcionisanju. Ovde su dati planovi i programi rada Zavoda koji će se protezati na duži vremenski period (srednjoročni i dugoročni). Najpre, usled stvorenih tehničkih mogućnosti, 1999. godine je konačno počeo da se ostvaruje projekat kreiranja savremenog INDOK centra, u cilju prikupljanja i obrađivanja informacija relevantnih za kulturni razvoj i kulturnu politiku Srbije. Formirane su i baze podataka o svim činiocima kulturnog života RS. Predviđen je i nastavak rada na projektu „Atlas kulture Republike Srbije“, svojevrsne vizuelne enciklopedije kulture, kulturnog života i kulturnih delatnosti Srbije. Osmišljen je i novi koncept izdanja „Srbija – vodič kroz kulturu“, koji će prvenstveno biti usredsređen na institucionalizovane oblike kulturnih delatnosti (profesionalna pozorišta, ansambli, koncertne agencije, kinematografske ustanove, kulturno-umetničke manifestacije), uz posebnu obradu amaterskih oblika kulturnog organizovanja; u drugom delu će biti obrađene ustanove koje se bave zaštitom, proučavanjem i širenjem kuturnih vrednosti (arhivi, muzeji, zavodi, galerije, izdavaštvo, obazovanje…). Dalje, dati su izveštaji o rezultatima dovršenih istraživačkih projekata, kao što su: „Promena paradigme kulturnog identiteta u Srbiji“, „Kulturno stvaralaštvo Roma u Beogradu“, „Analiza kulturne produkcije invalida“, „Kulturni život studenata Univerziteta u Beogradu“, a tu je i redovno izdavanje časopisa Kultura.

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Info 4

U ovom informativnom biltenu iznet je plan rada za 2000. godinu. U nastupajućoj godini, planirano je da se u potpunosti uobliči INDOK centar, kako organizaciono tako i tehnički. U okviru njega, nastaviće se rad na dokumentalističkim projektima koji čine separate jedinstvenog projekta „Srbija – Vodič krouz kulturu“, a to su: Vodič kroz pozorišta Srbije, Vodič kroz biblioteke, arhive i zavode Srbije, Vodič kroz galerije Srbije, Vodič kroz kulturne institucije Republike Srpske. Najavljeni su i istraživački projekti: „Pozorišna publika u Jugoslaviji“, „Kulturna politika Srbije“, „Hemofarm – kulturna dimenzija“. U 2000. godini, biće obeležen 100. broj časopisa Kultura; nastavlja se rad Radionice kreativnog stvaralaštva; biće pojačana izdavačka delatnost pokretanjem biblioteke „Sociolozi kulture“; nastavlja se program „Galerija knjiga“, kao i rad Ljubičastog pozorišta.