Prikazan jedan rezultat

Kulturno bogatstvo regiona Južne i Istočne Srbije

Studija je nastala u okviru šireg istraživačkog projekta Mapiranje resursa kulture regiona Južne i istočne Srbije sa idejom ukazivanja na značaj uloge kulture u procesu regionalizacije, kao i u cilju pokretanja inicijative umrežavanja aktera u kulturi i turizmu ovog područja u svrhu osnaživanja kulturnog turizma. Studija pruža uvid u kulturne kapacitete i potencijale gradova i opština regiona Južne i istočne Srbije koji su prepoznati kao važan resurs za održivi razvoj regiona, vrednujući njihovu kulturno-istorijsku vrednost, kao i moguću funkciju za privredni razvoj. Publikacija ujedno predstavlja i promotivni dokument o kulturnom nasleđu i institucionalnim nosiocima kulturnog sektora ovog dela Srbije predstavljenih u ilustrativnim mapama gradova i okruga. Takođe, studija pruža uvid u mogućnosti definisanja puteva kulture u regionu, kao potencijala razvoja sektora kulture ali i ostalih resora.
U okviru publikacije priloženi su sledeći vizuelno-grafički prikazi kulturnog bogatstva regiona, u vidu kulturno-turističkih mapa, koje je za potrebe projekta izradio arhitekta Aleksandar Stanojlović: Putevima Tesle i Stanojevića, Put rudarstva (kolevka metalurgije), Putevi hajduka i ustanika, Putevima zmajeva, Putevima meraka kroz Srbiju, Putevi tekstila, Tvrđave na Dunavu. Grafički prikazi kulturnih resursa gradova, opština, okruga i regiona Južne i istočne Srbije u celosti, dati su kao posebni pdf i štampani materijali, koji su bili izloženi u Galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Publikaciju prate fotografije kulturnog nasleđa, institucija i specifičnosti kulturnog identiteta ovog kraja Srbije, koje je za potrebe projekta izradila profesionalni fotograf Sanja Knežević. Na kraju studije, umesto zaključka, dat je pregled izazova promocije kulture i kulturnog turizma. Na početku studije dat je Sadržaj.