Prikazan jedan rezultat

Književni život u unutrašnjosti Srbije

Kompleksna istraživačka studija Vujadina Jokića data je kroz nekoliko poglavlja, u okviru kojih su svoje tekstove priložili i drugi autori. Na početku studije, autor daje problemsko-metodološko polazište ovog istraživačkog projekta, kao i globalni pogled na temu književnog života u unutrašnjosti SR Srbije. Naime, književnost se javlja u društvenom kontekstu kao deo kulture jednog naroda i upravo se preko književnog života ispoljava veza između književnosti i drugih ljudskih aktivnosti. S obzirom na to da je deo i intelektualnog života, bio je predmetom interesovanja brojnih teoretičara kulture, dok se u našim uslovima retko ko bavio ovim pitanjem. Postoje kvantitativni podaci, ali se zanemaruju kvalitativni sadržaji. V. Jokić zapaža da su mnoge pojave neispitane, naročito one koje se odnose na stanje duha i kulture u unutrašnjosti. Zato je važno, kako kaže autor, proučiti sadašnje stanje u ovoj oblasti, pogotovo van Beograda. Što se tiče predmeta ove istraživačke studije, složenost proističe iz toga što je književnost vezana i zavisna od celokupnog života jedne sredine i njenih društvenih ustanova. Konkretnije rečeno, predmeti ovog istraživanja su: pisac, književna politika, glavne književne struje i pravci, književni časopisi, književna kritika, organizatori književnog života, književne tradicije i dr. Cilj koji je autor ove istraživačke studije postavio jeste da se sagleda odnos između date društvene situacije (ekonomske, društvene, političke, stvaralačke) i književnog života. Kroz ovu studiju, autor će pokušati da sazna i iznese funkciju književnosti u lokalnoj sredini, naročito preko mišljenja pisaca o datoj situaciji, kao i o književnom životu, ali i kompetentnih ljudi u opštinskim centrima. Primenjuje sledeće metode: proučavanje materijala, izučavanje literature, usmene razgovore, anketiranje i analizu. Na početku studije nalazi se Sadržaj, a na kraju – biografije i bibliografije poznatih pisaca uže Srbije.