Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Časopisi i listovi koje finansira Republička zajednica kulture

Predmet istraživanja ove studije, koju je koncipirao Vujadin Jokić, jeste časopisna odnosno redakcijska politika. Njena selektivnost se ne može utvrditi bez uvida u kulturni i intelektualni razvitak pojedinih periodičnih izdanja. Međutim, s obzirom na to da je naručilac posla Republička zajednica kulture, ovde je cilj istraživanja sužen na ispitivanje časopisne politike u domenu nadležnosti navedene kulturne organizacije. Utvrđeno je da na području Srbije, i to najviše u Beogradu, izlazi više desetina raznih časopisa i listova sa kulturnom i društvenom problematikom. Kulturni razvoj podstiče i zahteva određeni stupanj razvoja kulturne periodike. Uopšteno govoreći, V. Jokić ističe da problem nije u njihovom velikom broju, već u njihovoj organizaciji i načinu na koji i koliko prate savremenu kulturno-društvenu problematiku. Dakle, bitni su: status, struktura, kadrovska politika, materijalni uslovi, način finansiranja, pokretanje časopisa i listova, dužnosti i prava osnivača i redakcija časopisa i listova i dr. Vujadin Jokić se sa saradnicima bavi analizom onih časopisa koje finsira navedena kulturna organizacija, a koji tematski i sadržajno pripadaju raznim oblastima – od književnosti, preko filozofije, kulture, umetnosti, do časopisa raznih stručnih organizacija. U ovoj istraživačkoj studiji data je analiza osnovne orijentacije i karaktera časopisa; izvršena je njihova valorizacija i potreba društva za njima, odnosno uticaj koji oni imaju na društvo. Autor zaključuje da postoje nedorečenosti u pogledu načina regulisanja odnosa između osnivača, izdavača i redakcije, a to je uslovljeno i razvojem samoupravnih odnosa u našem društvu, ali i da se to može regulisati dobro postavljenim sistemom finansiranja. Takođe, navodi predloge za moguća rešenja ovog problema. Na početku se nalazi Sadržaj, a na kraju su Zaključci i predlozi, kao i Prilozi sa tabelarnim pregledima plasmana časopisa.

Književni život u unutrašnjosti Srbije

Kompleksna istraživačka studija Vujadina Jokića data je kroz nekoliko poglavlja, u okviru kojih su svoje tekstove priložili i drugi autori. Na početku studije, autor daje problemsko-metodološko polazište ovog istraživačkog projekta, kao i globalni pogled na temu književnog života u unutrašnjosti SR Srbije. Naime, književnost se javlja u društvenom kontekstu kao deo kulture jednog naroda i upravo se preko književnog života ispoljava veza između književnosti i drugih ljudskih aktivnosti. S obzirom na to da je deo i intelektualnog života, bio je predmetom interesovanja brojnih teoretičara kulture, dok se u našim uslovima retko ko bavio ovim pitanjem. Postoje kvantitativni podaci, ali se zanemaruju kvalitativni sadržaji. V. Jokić zapaža da su mnoge pojave neispitane, naročito one koje se odnose na stanje duha i kulture u unutrašnjosti. Zato je važno, kako kaže autor, proučiti sadašnje stanje u ovoj oblasti, pogotovo van Beograda. Što se tiče predmeta ove istraživačke studije, složenost proističe iz toga što je književnost vezana i zavisna od celokupnog života jedne sredine i njenih društvenih ustanova. Konkretnije rečeno, predmeti ovog istraživanja su: pisac, književna politika, glavne književne struje i pravci, književni časopisi, književna kritika, organizatori književnog života, književne tradicije i dr. Cilj koji je autor ove istraživačke studije postavio jeste da se sagleda odnos između date društvene situacije (ekonomske, društvene, političke, stvaralačke) i književnog života. Kroz ovu studiju, autor će pokušati da sazna i iznese funkciju književnosti u lokalnoj sredini, naročito preko mišljenja pisaca o datoj situaciji, kao i o književnom životu, ali i kompetentnih ljudi u opštinskim centrima. Primenjuje sledeće metode: proučavanje materijala, izučavanje literature, usmene razgovore, anketiranje i analizu. Na početku studije nalazi se Sadržaj, a na kraju – biografije i bibliografije poznatih pisaca uže Srbije.