Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Utvrđivanje standarda i normativa rada i opreme u delatnostima kulture

Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka delegiran je zadatak izrade standarda i normativa rada i opreme u oblasti kulture, što bi bila osnova za dalje planiranje, te određivanje cena u kulturi na osnovu slobodne razmene rada. U ovoj naučno-istraživačkoj studiji, Vera Ikonomova govori o potrebi postojanja pokazatelja po kojem će se vršiti merenje ostvarenih rezultata, regulisanje odnosa ponude i potražnje u oblasti kulture, što je povezano sa mogućnostima povećanja ekonomske efikasnosti i poboljšanja kvaliteta rada organizacija u kulturi. Mehanizam planskog formiranja cena kao merila uspešnosti jedne organizacije u kulturi postao je bitan zadatak ali ne i lako ostvarljiv, dok će slobodna razmena rada u organizacijama udruženog rada društvenih delatnosti biti moguća ostvarivanjem uslova za formiranje samoupravno dogovorene naknade, cena usluga i vrednovanja rezultata rada zaposlenih u njima (prema Rezoluciji Skupštine SFRJ). V. Ikonomova daje pogled na tadašnje stanje u oblasti normiranja i standardizacije opreme i rada u kulturnim delatnostima koji nisu još uvek bili dovoljno razvijeni, kao ni svest o njihovoj neophodnosti, te primeni u praksi. Zatim, sa metodološkog aspekta pokušava da odgovori na pitanje šta je to standardizacija i normiranje u istraživanjima kulture da bi definisala uslove poslovanja ustanova kulture koje se finansiraju preko SIZ-a kulture. Dalje, bavi se procedurom i metodom izrade standarda i normi, te njihove realizacije u cilju bolje raspodele i efikasnijeg korišćenja postojećih resursa. Potom, govori o specifičnosti normiranja i standardizacije u kulturi, u okviru kojih je potrebno uraditi empirijsku analizu stanja u svakom tipu organizacije kulture, kao i potreba njenih korisnika. Ovaj tekst na početku ima Sadržaj.

Utvrđivanje standarda i normativa rada i opreme u delatnostima kulture

Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka delegiran je zadatak izrade standarda i normativa rada i opreme u oblasti kulture, što bi bila osnova za dalje planiranje, te određivanje cena u kulturi na osnovu slobodne razmene rada. U ovoj naučno-istraživačkoj studiji, Vera Ikonomova govori o potrebi postojanja pokazatelja po kojem će se vršiti merenje ostvarenih rezultata, regulisanje odnosa ponude i potražnje u oblasti kulture, što je povezano sa mogućnostima povećanja ekonomske efikasnosti i poboljšanja kvaliteta rada organizacija u kulturi. Mehanizam planskog formiranja cena kao merila uspešnosti jedne organizacije u kulturi postao je bitan zadatak ali ne i lako ostvarljiv, dok će slobodna razmena rada u organizacijama udruženog rada društvenih delatnosti biti moguća ostvarivanjem uslova za formiranje samoupravno dogovorene naknade, cena usluga i vrednovanja rezultata rada zaposlenih u njima (prema Rezoluciji Skupštine SFRJ). V. Ikonomova daje pogled na tadašnje stanje u oblasti normiranja i standardizacije opreme i rada u kulturnim delatnostima koji nisu još uvek bili dovoljno razvijeni, kao ni svest o njihovoj neophodnosti, te primeni u praksi. Zatim, sa metodološkog aspekta pokušava da odgovori na pitanje šta je to standardizacija i normiranje u istraživanjima kulture da bi definisala uslove poslovanja ustanova kulture koje se finansiraju preko SIZ-a kulture. Dalje, bavi se procedurom i metodom izrade standarda i normi, te njihove realizacije u cilju bolje raspodele i efikasnijeg korišćenja postojećih resursa. Potom, govori o specifičnosti normiranja i standardizacije u kulturi, u okviru kojih je potrebno uraditi empirijsku analizu stanja u svakom tipu organizacije kulture, kao i potreba njenih korisnika. Ovaj tekst na početku ima Sadržaj.