Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Razvoj kulture u Srbiji van teritorije SAP za period 1981–1985. (analiza)

Ova istraživačka studija predstavlja sažeti sociološki pregled postojećih društvenih i materijalnih uslova razvoja kulture u Srbiji, jednoj od šest konstitutivnih republika nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, sa ciljem sagledavanja mogućnosti za planiranje u narednom srednjoročnom periodu (1986–1990). U pitanju je analiza koja podrazumeva procenu ostvarenih rezultata svih relevantnih područja planiranja zasnovanu na statističkim i dokumentalističkim podacima, kao i sociološkim istraživanjima pojedinih kulturnih pojava i delatnosti. Istraživanje ima četiri celine. Prvi deo analize posvećen je kulturi svakodnevnog života; drugi deo predstavlja analizu kulturnih delatnosti i receptivnih oblika kulture (izdavačka, filmska, dramska, muzička, muzičko-scenska, likovna i primenjena kultura, delatnost muzeja i galerija), dok su difuzija i recepcija kulture sagledane kroz delatnost radničkih i narodnih univerziteta i domova kulture/centara za kulturu, kao i kroz kulturu zaštite i kulturnu baštinu. Treća celina analize odnosi se na kulturni pluralizam i kulturnu saradnju, i obuhvata razvoj kulture narodnosti koje žive na teritoriji Srbije, kulturu Roma kao etničke grupe, međurepubličku, međupokrajinsku, i međunarodnu kulturnu saradnju. Četvrta celina je posvećena materijalnim osnovama kulture, tj. finansiranju kulture. Na početku istraživanja nalazi se Sadržaj, a u okviru istraživanja su tabelarni prikazi.

Škola – središte kulture (Nacrt istraživanja)

Istraživanje „Škola – središte kulture“ je bilo deo programskih aktivnosti Vukove zadužbine, ali je njegova realizacija poverena Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. S obzirom na krizu jugoslovenskog društva u osmoj deceniji XX veka, nastala je i kriza reformisanog obrazovanja, kada je naročito seoska škola izgubila svojstvo „žarišta kulture“. Ovo istraživanje je predstavljeno kao deo aktivnosti usmerenih ka uljučivanju u Uneskovu akciju „Svetska dekada kulturnog razvoja“. U nacrtu se ističe da će se istraživanje, koje bi trebalo da usledi, baviti tzv. „malim pitanjima“ kulture svakodnevnog života. Naime, kroz istraživanje kulturne funkcije škole u životu seoske zajednice, afirmisala bi se vaspitna, socijalna i kulturna dimenzija škole u selu, te njena buduća integrisanost u društvenu sredinu, s obzirom na željeno reformisano određenje škole kao „otvorene institucije“. Ovo akciono/primenjeno istraživanje, koje je interdisciplinarnog karaktera, zahtevalo je stručno angažovanje više institucija/organizacija iz različitih oblasti (obrazovanja, kulture, privrede, bankarstva itd.). U samom nacrtu, detaljno je predstavljen generalni plan istraživanja, koje je trebalo da traje od 1989. do 1993. godine, potom složeni finansijski plan projekta, kao i organizacija i koordinacija istraživanja.