Prikazan jedan rezultat

Kulturna saradnja Socijalističke Republike Srbije sa socijalističkim republikama i pokrajinama

U ovoj istraživačkoj studiji, Radoslav Đokić i Sonja Liht se bave fenomenima kulturne saradnje i zajedništva koji su dati na opštem teorijskom nivou, u uvodnom delu, i konkretnije – kroz kulturne prakse u Saveznoj Republici Srbiji, odnosno Jugoslaviji. U radu se ukazuje na to da su u SR Srbiji postojale političke pretpostavke, poput Ustava, koje su sa jedne strane afirmisale kulturno zajedništvo naroda i narodnosti zasnovano na jedinstvu i razlikama. Sa druge strane, određene društvene i ekonomske protivurečnosti delovale su na karakter i intenzitet kulturnog povezivanja i kulturnog zajedništva na prostoru Jugoslavije. U tom smislu, nacionalizam je apostrofiran kao značajna prepreka kulturnog zajedništva. U domenu kulturne prakse, autori se bave analizom međurepubličke – pokrajinske saradnje, koja se odvijala na nivou institucija, i to na onom njenom delu koje su registrovale samoupravne interesne zajednice republika i pokrajina. Praksa međurepubličke – pokrajinske saradnje istražena je najvećim delom kroz analizu kulturnih manifestacija, ali i kroz analizu saradnje u drugim oblastima, kao što su: muzičko-scenska, konematografija, likovne kolonije, amaterizam, izdavaštvo, bibliotekarstvo i zaštita kulturnih dobara. U zaključnom delu, predstavljena je aktivnost kulturno-prosvetnih zajednica i interesnih zajednica kulture na uspostavljanju zajedništva. Na početku je dat Sadržaj.