Prikazan jedan rezultat

Srednjoročni program razvoja kulture u duvanskoj industriji Niš

U ovoj istraživačkoj studiji, Branimir Stojković polazi od toga da je kultura sastavni deo udruženog rada i života radnika, pa je zato „podruštvljavanje kulture“ zadatak koji treba ostvariti. Ističe da je težište samoupravnog preobražaja kulture upravo u osnovnoj organizaciji udruženog rada, koja je središte kulturne politike samoupravnog društva i gde se odvijaju kulturne aktivnosti radnika. Jedan od bitnih zadataka osnovne organizacije udruženog rada jeste planiranje kako sopstvenog, tako i kulturnog razvoja. Treba reći da je u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka još 1976. godine započeto sa radom na istraživačkom projektu „Kultura rada“, u čijem je nacrtu bilo predviđeno i obavljanje empirijskih istraživanja u radnim organizacijama u Srbiji, od kojih je jedna Duvanska industrija Niš. U cilju saznavanja kulturnih interesovanja radnika DIN-a, sačinjen je upitnik za anketiranje radnika, a obavljen je i grupni intervju sa predstavnicima organa samoupravljanja i društveno-političkih organizacija DIN-a. U prvom delu studije, autor daje analizu proizvodno-tehnološke osnove i društveno-ekonomskog razvoja Duvanske industrije Niš. Potom analizira samoupravne odnose i samoupravno organizovanje u DIN-u, informisanje, obrazovanje, uređenje radne sredine, zatim načine korišćenja slobodnog vremena, bavljenje sportom i rekreacijom, čitanje knjiga radnika ove industrije, kulturne samodelatnosti, kao i koliko radnici posećuju kulturne ustanove. Daje i predloge o merama koje treba da uđu u Srednjoročni program razvoja kulture u fabrici. Na početku studije nalazi se Sadržaj, u okviru istraživanja su tabelarni prikazi, a na kraju su recenzije Vere Ikonomove i Ružice Rosandić.