Prikazan jedan rezultat

Kulturna politika lista „Ideje“

U okviru ovog istraživanja, Zoran Avramović daje obuhvat razvoja kulturne politike u Srbiji od 1918. do 1945. godine, u vidu društveno-političkih prilika za nastanak časopisa „Ideje“. Govori o uređivačkoj koncepciji ovog lista koja se uklapa u onu sociološku tradiciju koja polazi od kulturno-duhovnog sistema kao ključnog elementa za strukturisanje društvenog, kulturnog i individualnog života. U uređivačkom programu se ističe da će se list baviti duhovnim pitanjima, socijalnim i političkim problemima, i da svojim tekstovima treba da podstakne domaću književnost. Kulturna politika „Ideja“ je dosledno jugoslovenski orijentisana, u međuratnom značenju pojma jugoslovenstva. S tim u vezi jeste i autorovo sagledavanje odnosa „Ideja“ prema nacionalnoj i kulturnoj tradiciji, uočavanje društvenih vrednosti i političkih shvatanja u tekstovima lista, razmatranje njegovih kulturno-tematskih sadržaja. Osvetljava i teme antiparlamentarizma, idealizacije sela, elite i mase, položaja omladine, nacionalizma, rase, odnosa prema marksizmu i dr. U prvom broju ovog lista, uvodnik je napisao književnik Miloš Crnjanski, koji je na neki način i utemeljivač programske koncepcije lista, zalažući se za primenu nacionalnih ideja. Prilozi se objavljuju na oba jezika, na srpskoj ćirilici i na hrvatskoj latinici. Na početku je dat Sadržaj, a na kraju Recenzija ovog rada od strane Đorđija Vukovića.