Prikazani svi od ukupno 3 rezultata

Idejni aspekti masovne kulture u Beogradu

U ovom istraživanju, autori su pokušali da situiraju masovnu kulturu unutar vrednosnog i normativnog sistema socio-kulturnog konteksta grada Beograda. Kroz empirijsko i teorijsko utemeljenje, cilj je bio istražiti ovaj složen i protivrečan fenomen kulturnog i društvenog života Beograda. Pojava masovne kulture se vezuje za nastanak industrijskog i urbanog društva, što je neraskidivo povezano sa kapitalističkim načinom proizvodnje, odnosno tržišnim vrednovanjem i profitom. U tim okolnostima, javljaju se i potrošači kulturnih dobara, koja pak bivaju posmatrana kao roba. Poput privredne delatnosti, i kulturna industrija teži što širem tržištu radi ostvarivanja što veće zarade. Stoga polazi od potreba i ukusa najšire publike, obuhvatajući svet zabave i bekstvo od svakodnevnih obaveza. U ovom tekstu prikazana je ekonomska strana masovne kulture (uz razlike između pojedinih područja kulture), a dat je i pogled na razvoj, ekonomiku, marketing i tržište masovne kulture. Kroz empirijsko istraživanje dat je prikaz publike novokomponovane narodne muzike (njen socio-kulturni profil, recepcija, karakteristike i sl.), uz uporedni pregled načina korišćenja slobodnog vremena elitističkog i populističkog kulturnog modela, detaljniju analizu stila života ove dve publike, kreiranje njihovog imidža i uzora. Na kraju, ukazano je na kulturnu funkciju televizije i Beogradskog programa, dakle, na njihovo mesto u masovnoj kulturi, uz podatke o gledanosti određenih TV programa. U okviru teksta nalaze se: Sadržaj, grafikoni, tabele.

Kulturni život i potrebe učenika srednjih škola u Srbiji

Istraživati bilo koju pojavu vezanu za omladinsku populaciju, posebno ako je reč o učenicima srednjih škola, veoma je značajno, te se može reći da ovakvo istraživanje, pored naučnog, ima i društveni značaj. Anketiranje je urađeno u 56 srednjih škola iz 33 grada u 26 okruga Republike Srbije i izvedeno je u periodu od 15. marta do 25 maja 2011. godine. U radu se prvenstveno mogu naći podaci koji se odnose na omiljene načine provođenja slobodnog vremena učenika srednjih škola u Srbiji, o mestu koje među ovim aktivnostima imaju kulturne aktivnosti i tome kako se učenici mogu grupisati u zavisnosti od vrsta omiljenih aktivnosti u vreme dokolice. Pored toga, studija pruža uvid u to kakve su kulturne navike učenika u domenu kulturne recepcije (odlasci na koncerte, u pozorište, bioskope, galerije, muzeje, spomenike kulture, književne večeri, sportske događaje, a posebno na čitanje knjiga, slušanje muzike, gledanje TV) i u oblasti kulturne produkcije (da li se bave nekim stvaralaštvom, umetnostima). Rezultati istraživanja obuhvataju kulturne potrebe kao i navike učenika srednjih škola u Srbiji, kao i probleme mladih u Srbiji. Istraživanje sadrži zaključak i literaturu.

Savez komunista Jugoslavije i idejna pitanja u kulturi 1945–1978.

Ova naučno-istraživačka studija je rezultat istraživanja kulturne politike koju je Savez komunista Jugoslavije afirmisao i utemeljivao u periodu od 1945. do 1978. godine. Istraživanje je obuhvatilo sve etape i pojave koje su bile prelomne u čitavom posleratnom periodu, uz sagledavanje promenljivog odnosa između razvoja kulture kao socijalnog ili kao političkog podsistema. Kako bi kulturni razvoj u navedenom periodu bio potpun, predstavljene su kulturne delatnosti i odnosi Saveza komunista Jugoslavije prema njihovoj ulozi i doprinosu. Akcenat je stavljen na najkrupnije događaje u SKJ: na njegove kongrese, na stavove koji su zauzimani u odnosu na ukupnu kulturnu delatnost i kulturni život. U tom delu sadržana je razrada najključnijih pojmova kulturnog života i teorije kulture, pojmova koji bliže određuju pojave i procese kulturne prakse. Tokom posleratnog razvoja, u kulturnom životu se provlači stvaralačka marksistička kritika kao nezaobilazan činilac ukupnog kulturnog stvaralaštva. Posebno je razmatrano važno obeležje društvene zajednice – višenacionalnost, pa samim tim i postojanje višenacionalnih kultura, jezika i tradicija u okviru Jugoslavije. U poslednjem poglavlju, dat je pregled izdavačke delatnosti u posleratnom periodu koja se neposrednije odnosi na Savez komunista Jugoslavije i njegovu aktivnost. Ova studija ima Sadržaj.