Prikazan jedan rezultat

Osnove Programa investicionih ulaganja Republičke zajednice kulture za period 1976–1985.

U okviru ove studije, autori su izložili osnove prvog programa investicionih ulaganja RZK u SR Srbiji od 1976. do 1985. godine. Ističu da je zadatak programa investicionih ulaganja da se prevaziđe dosadašnja situacija i usklade različite potrebe i programi sa realnim materijalnim mogućnostima u kojima će se delatnost kulture nalaziti u navedenom periodu. Cilj je stvoriti takve instrumente koji će omogućiti racionalno trošenje sredstava namenjenih za investicije i postizanje maksimalnih efekata u narednom planskom periodu. Ravnopravni položaj svih kulturnih delatnosti i ravnomerni razvoj svake opštine iz svih regiona – jedan je od osnovnih stvari koje ovaj program treba da obezbedi. Sa jedne strane postoji međusobna neusklađenost programa kulturne delatnosti, a sa druge strane ni tako pojedinačno napravljeni programi kulturnih delatnosti nisu usklađeni sa potrebama, a još manje sa materijalnim mogućnostima opština, pa i Republike. Da bi se sagledale potrebe i planovi opština, sprovedena je anketa kojom su obuhvaćene sve opštinske interesne zajednice kulture u SR Srbiji. Traženi su podaci o planiranoj izgradnji, adaptaciji objekata i nabavci opreme za potrebe kulture (do 1985. godine). Istraživanje se sastoji iz tri poglavlja: Opšti uslovi u kojima se donosi program i ocena dosadašnje investicione aktivnosti Republičke zajednice kulture; Ukupna sredstva, uslovi i kriterijumi za raspodelu sredstava za investicije; Dokumentacija i prilozi. Na početku studije dat je Sadržaj.