Prikazan jedan rezultat

Kultura na putevima do radnika; Saopštenje za Kongres kulturne akcije

Ovo terijsko-empirijsko istraživanje nastalo je na inicijativu Gradske konferencije SSRN Beograda, a u saradnji sa Gradskim većem Saveza sindikata Beograda. U okviru opšte teme „Samoupravno povezivanje kulturnih institucija sa privrednim i drugim radnim organizacijama“, autori su se bavili istraživanjem prvenstveno kulturnog pokreta preduzetog u cilju neutralisanja negativnih efekata nedovoljne razvijenosti pojedinih komponenti kulturnih potreba. Naime, u beogradskim radnim organizacijama tog vremena javlja se kulturna akcija koja se razvija u kulturni pokret. Cilj je bio ojačati ekonomsku komponentu kulturnih potreba radnika, organizovati kulturne programe u skladu sa njihovim slobodnim vremenom, pokrenuti radnike iz njihovih domova i omogućiti im lakši pristup kulturnih dobara. Osnovna ideja ovih akcija bazirana je na dva stava: prvo, da kulturne potrebe treba da dobiju ravnopravni tretman kao i ostale ljudske potrebe; drugo, i ako postoji izvesna razlika u gradaciji, ne bi trebalo da postoje suštinske razlike između kulturnih potreba radnika i onih koji nisu radnici. U ovom istraživanju opisani su neki od oblika u kojima se javlja kulturna akcija, kao što su Pozorišna komuna i Savet korisnika, demokratske forme saradnje privrednih organizacija i kulturnih ustanova. Pored nekoliko primera izrade programa i godišnjih planova za kulturnu akciju u okviru radničkih preduzeća, razmatra se i kulturni amaterizam, kao i uloga sindikata u ostvarivanju ovog novog koncepta kulturne politike. Na početku je dato obrađeno Saopštenje za Kongres kulturne akcije Koordinacionog odbora Beograda za kulturnu akciju, a potom sledi istraživanje sa Sadržajem. Nakon istraživanja, predstavljen je bibliografski izbor knjiga na temu „Radnici i kultura“ za period od 1965. do 1969. godine.