Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Idejni aspekti masovne kulture u Beogradu

U ovom istraživanju, autori su pokušali da situiraju masovnu kulturu unutar vrednosnog i normativnog sistema socio-kulturnog konteksta grada Beograda. Kroz empirijsko i teorijsko utemeljenje, cilj je bio istražiti ovaj složen i protivrečan fenomen kulturnog i društvenog života Beograda. Pojava masovne kulture se vezuje za nastanak industrijskog i urbanog društva, što je neraskidivo povezano sa kapitalističkim načinom proizvodnje, odnosno tržišnim vrednovanjem i profitom. U tim okolnostima, javljaju se i potrošači kulturnih dobara, koja pak bivaju posmatrana kao roba. Poput privredne delatnosti, i kulturna industrija teži što širem tržištu radi ostvarivanja što veće zarade. Stoga polazi od potreba i ukusa najšire publike, obuhvatajući svet zabave i bekstvo od svakodnevnih obaveza. U ovom tekstu prikazana je ekonomska strana masovne kulture (uz razlike između pojedinih područja kulture), a dat je i pogled na razvoj, ekonomiku, marketing i tržište masovne kulture. Kroz empirijsko istraživanje dat je prikaz publike novokomponovane narodne muzike (njen socio-kulturni profil, recepcija, karakteristike i sl.), uz uporedni pregled načina korišćenja slobodnog vremena elitističkog i populističkog kulturnog modela, detaljniju analizu stila života ove dve publike, kreiranje njihovog imidža i uzora. Na kraju, ukazano je na kulturnu funkciju televizije i Beogradskog programa, dakle, na njihovo mesto u masovnoj kulturi, uz podatke o gledanosti određenih TV programa. U okviru teksta nalaze se: Sadržaj, grafikoni, tabele.

Rađanje moderne srpske kulture

U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka je održan naučni skup posvećen rađanju srpske moderne kulture, u okviru obeležavanja dva veka moderne državnosti Srbije. Nakon skupa, objavljen je Zbornik sa tekstovima brojnih eminentnih stručnjaka koji su, svako iz svoje uže oblasti, dali doprinos ovoj temi. Osvetljeno je vreme uspostavljanja temelja srpske države i kulture na početku burnog XIX veka, a ukazano je i na bitne odlike u njenom dvovekovnom razvoju. Na skupu je učestvovalo osamnaest stručnjaka, čiji su tekstovi zastupljeni i u okviru ovog zbornika. Na početku je dat Sadržaj.