Prikazan jedan rezultat

Nevolje kulture, društveno-ekonomski položaj kulture u Jugoslaviji (Kultura – Istraživanje, sv. 9)

U ovom istraživačkom projektu, Milivoje Ivanišević nastoji da kroz kritičko sagledavanje pojedinih segmenata bitnih za kulturni razvoj i kulturni život u dužem prethodnom periodu stvori neku vrstu svedočanstva o tome. Govori o tadašnjim nevoljama u jugoslovenskoj kulturi vezanim ne samo za njen materijalni položaj i finansiranje već i za onim na ideološkom i političkom planu. Zato je predmet istraživanja, pored perioda interesnog organizovanja u ovoj delatnosti, kao i onog što je prethodni sistem ostavio, i problematika samih ustanova kulture, njihovih funkcija, aktivnosti, teritorijalne rasprostranjenosti ili mreže u pojedinim republikama i pokrajinama, kao i u okvirima pet posmatranih delatnosti (izdavačke d., d. kulturnih dobara, kulturno-obrazovne d., umetničke d. i kinematografije). Obuhvaćena su i izvesna pitanja vezana za kadrove i zaposlenost u kulturi, način obrazovanja i njihov društveni i materijalni status. Kroz finansijske pokazatelje sagledava se i materijalni položaj delatnosti kulture i nekih njenih grana. Na kraju, umesto zaključka saopšteno je stanje kulture i kulturnog razvoja u republikama i obe pokrajine. Na početku istraživanja dat je Sadržaj, a na kraju su tabelarni prikazi i rezime na francuskom jeziku.