Prikazan jedan rezultat

Predstava o svetu, društvu i čoveku u književnim listovima za decu: 1944–1975.

Ružica Rosandić u ovom istraživanju govori o problemima i značaju istraživanja dečje periodike kao društvene delatnosti. Ističe da je književna periodika za decu tesno povezana sa raznim stranama društvenog i kulturnog života, i da je na osnovu nje moguće pratiti razvoj ideje o vaspitanju i međugeneracijskoj razmeni kulture. Koliko god bila raznorodna i nejasno razgraničena, književnu periodiku za decu ponajbolje određuje njena namena, odnosno upućenost na posebnu čitalačku publiku. Na taj način se navedena periodika ne koristi samo kao književna već prvenstveno kao kulturna građa koja otkriva kulturu u onom njenom vidu koji se oblikuje i posreduje kroz odnos odraslih i dece, odnosno društva i dece. Istraživanje nužno zalazi u područje više disciplina: sociologije, antropologije, psihologije, pedagogije, semiologije. Stoga je podeljeno na više poglavlja preko kojih autorka daje prvenstveno uvid u kulturno, društveno, ali i ideološko okruženje deteta, sa pogledom na književnu dečju periodiku od 1846. do 1985. godine, prezentujući pojedine listove i ispitujući dečje likove koji se pojavljuju u periodici. Govori o metodama, modelima i instrumentima istraživanja, kao i o nalazima do koji je došla u empirijskom delu istraživanju, naročito što se tiče osobenosti vrednosnih obrazaca karakterističnih za način pisanja usmeren ka mlađoj deci, i to kroz istorijska razdoblja. Zaključuje da književno stvaralaštvo u dečjoj štampi daje ideologizovanu predstavu deteta, koja se zapaža i u institucionalnim modelima vaspitanja, obrazovanja, stvaralaštva i proizvodnje za decu u vremenu socijalističkog realizma. Na početku istraživanja dat je Sadržaj, a u okviru istraživanja tabele, grafikoni, crteži i slike književnih listova za decu; na kraju su prilozi i spisak literature.