Prikazan jedan rezultat

Legati u kulturi Beograda – stanje, problemi i rešenja

Na početku ovog istraživanja, Zoran Avramović daje osvrt na tradiciju osnivanja legata u srpskom narodu i na značaj legata za utemeljenje i razvitak srpske kulture u XIX veku. Kao vid kulturno-umetničkog dobročinstva širi se i u sledećem veku, brojeći u Beogradu oko 150 ovih ustanova. Autor potom govori o samom pojmu legata, o cilju delatnosti legatorstva u našem narodu, o legatorima – osnivačima legata, kao i o problemima u radu legata Beograda: ugovornom odnosu između zaveštalaca i primalaca legata, proceni legata, čuvanju i održavanju, pa i izlaganju legata, odnosno njihovoj (ne)dostupnosti. Nudi rešenja za usaglašavanje raznolike prakse u funkcionisanju legata osnivanjem Kuće legata, pod upravom Muzeja grada Beograda, razmatrajući mogućnosti njenog finansiranja. Pominje i neophodnost postojanja pravnih normi za legate, kao dela Zakona o zadužbinama, fondovima i fondacijama, da bi se definisala i budućnost ovih ustanova. U Prilogu je dat spisak legata u Beogradu.