Prikazan jedan rezultat

Stanje i mogućnosti kulturnog razvoja opštine Ljubovija

Inicijator ove studije je Samoupravna interesna zajednica kulture opštine Ljubovija, a izvršilac je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. U okviru studije, Milivoje Ivanišević se bavi analizom kulturnog razvoja opštine Ljubovija od 1971. do 1985. godine. Obuhvata i razmatra one činioce koji su od neposrednog značaja za kulturni razvoj i kulturni život u opštini, a to su: stanovništvo, ekonomski razvoj i materijalne mogućnosti SIZ-a kulture opštine. Ističe da su bitne pretpostavke za planiranje kulturnog razvoja opštine Ljubovija – planovi i projekcije privrednog, ekonomskog i društvenog razvoja. Takođe, važna činjenica je da Ljubovija spada u red najnerazvijenijih opština Republike Srbije. U prvom delu studije, autor prikazuje uslove na kojima se zasniva mogućnost ostvarivanja planskih projekcija za pomenuti period. Nakon evidentiranja i analize postojećih aktivnosti u oblasti kulture, autor se bavi istraživanjem novih sadržaja i formi rada koji bi mogli da unesu više dinamike u ovu oblast, da aktiviraju lokalno stanovništvo, da prošire krug posetilaca kulturnih događaja i da obezbede kontinuitet u KP opštine. U drugom delu studije, autor donosi predlog orijentacionog programa u kojem daje okvir budućeg kulturnog razvoja opštine, uz efikasnije delovanje i institucija kulture.