Prikazani svi od ukupno 6 rezultata

Istraživanje u funkciji razvoja manifestacije: Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10

Nakon pilot-projekta sprovedenog 2015. godine, autori su ovo istraživanje projektovali sa ciljem kontinuiranog praćenja razvoja manifestacije „Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10“. Na slučajnom uzorku posetilaca muzeja tokom trajanja manifestacije, u maju 2016. godine (N = 2472, ukupno 47 muzejskih lokacija u 28 gradova Srbije), sprovedena je terenska anketa sa specifičnim ciljevima: utvrđivanje demografske strukture posetilaca, ispitivanje informisanosti o manifestaciji, merenje efekata manifestacije na opažanje muzeja, ispitivanje navika posećivanja i stavova o muzejima. Pored terenske ankete posetilaca, realizovana je i elektronska anketa kustosa (prigodan uzorak, 51 predstavnik muzeja i 4 predstavnika kulturnih centara, arhiva i zavoda za zaštitu spomenika kulture). Ova publikacija je namenjena široj stručnoj publici: prikazani su glavni rezultati (34 grafikona) i njihov praktičan značaj za razvoj muzejske publike. Na početku publikacije dat je Sadržaj.

Istraživanje u funkciji razvoja manifestacije: Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10

Nakon pilot-projekta sprovedenog 2015. godine, autori su ovo istraživanje projektovali sa ciljem kontinuiranog praćenja razvoja manifestacije „Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10“. Na slučajnom uzorku posetilaca muzeja tokom trajanja manifestacije, u maju 2016. godine (N = 2472, ukupno 47 muzejskih lokacija u 28 gradova Srbije), sprovedena je terenska anketa sa specifičnim ciljevima: utvrđivanje demografske strukture posetilaca, ispitivanje informisanosti o manifestaciji, merenje efekata manifestacije na opažanje muzeja, ispitivanje navika posećivanja i stavova o muzejima. Pored terenske ankete posetilaca, realizovana je i elektronska anketa kustosa (prigodan uzorak, 51 predstavnik muzeja i 4 predstavnika kulturnih centara, arhiva i zavoda za zaštitu spomenika kulture). Ova publikacija je namenjena široj stručnoj publici: prikazani su glavni rezultati (34 grafikona) i njihov praktičan značaj za razvoj muzejske publike. Na početku publikacije dat je Sadržaj.

Noć muzeja kao kulturološki i društveni fenomen u Srbiji

U okviru ovog istraživačkog projekta, Dragana Martinović i Biljana Jokić daju prikaz karakteristika i razvoja kulturne i društvene manifestacije „Noć muzeja“, procenu korisnosti „Noći muzeja“ za unapređenje muzejske delatnosti, kao i rezultate ankete sprovedene među posetiocima ove manifestacije 2012. godine. Autorke iznose integralni prikaz glavnih problema u funkcionisanju muzeja u odnosu na jednodnevnu manifestaciju. Prezentuju i moguća rešenja koja podrazumevaju određene promene u organizaciji i produkciji jedne ovakve manifestacije. Publikacija obuhvata tabelarne i grafičke prikaze rezultata istraživanja. Na početku je dat Sadržaj.

Posetioci beogradskih jesenjih manifestacija i festivala

Autori ovog istraživačkog projekta, Biljana Jokić i Slobodan Mrđa, postavili su za cilj istraživanja ispitivanje ko su posetioci urbanih beogradskih festivala: njihova demografska obeležja, kulturne navike u slobodno vreme i motivacija za posećivanje festivala. Uzorak (N = 2.916) je obuhvatio posetioce pet festivala iz različitih oblasti kulture i umetnosti: BEMUS, BITEF, Festival autorskog filma, Beogradski sajam knjiga, Oktobarski salon. U ovoj publikaciji predstavljeni su glavni nalazi (ukupno 21 tabela). Na početku je dat Sadržaj.

Posetioci beogradskih jesenjih manifestacija i festivala

Autori ovog istraživačkog projekta, Biljana Jokić i Slobodan Mrđa, postavili su za cilj istraživanja ispitivanje ko su posetioci urbanih beogradskih festivala: njihova demografska obeležja, kulturne navike u slobodno vreme i motivacija za posećivanje festivala. Uzorak (N = 2.916) je obuhvatio posetioce pet festivala iz različitih oblasti kulture i umetnosti: BEMUS, BITEF, Festival autorskog filma, Beogradski sajam knjiga, Oktobarski salon. U ovoj publikaciji predstavljeni su glavni nalazi (ukupno 21 tabela). Na početku je dat Sadržaj.

Praćenje razvoja manifestacije Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10: ima li promena 2017. godine?

U okviru ovog istraživačkog projekta, autori predstavljaju nastavak praćenja razvoja manifestacije „Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10“. Naime, urađeni su: pilot-projekat, realizovan 2015. godine, kada je manifestacija prvi put održana, i istraživanje na slučajnom uzorku posetilaca manifestacije 2016. godine. Terenska anketa sprovedena je na regionalno stratifikovanom slučajnom uzorku posetilaca manifestacije u maju 2017. godine (N = 2400, ukupno 46 muzejskih lokacija u 24 grada Srbije). Instrument je obuhvatio iste glavne grupe pitanja kao i 2016. godine, u skladu sa ciljevima istraživanja formulisanim tako da je omogućeno poređenje rezultata iz različitih godina: sociodemografska obeležja, informisanost o manifestaciji, navike posećivanja muzeja. Publikacija je namenjena široj stručnoj publici: prikazani su glavni rezultati (14 grafičkih i 1 tabelarni prikaz) i njihov praktičan značaj za razvoj muzejske publike. Na početku publikacije dat je Sadržaj.