Prikazan jedan rezultat

Nacionalno i jugoslovensko u našoj savremenoj kulturi

U ovom Zborniku radova prikazani su rezultati sa istoimene teorijske tribine, održane 10. oktobra 1989. godine, u organizaciji Centra za marksizam Univerziteta u Beogradu i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka SR Srbije. Učešće u raspravi je uzelo tridesetak naučnih i javnih radnika koji su svojim izlaganjima nastojali da razmotre relaciju nacionalnog i jugoslovenskog u našoj savremenoj kulturi. Pored referata i autorizovanih diskusija iznetih na skupu, objavljeni su prilozi četrnaest autora o jugoslovenskoj kulturi, nacionalnim kulturama, odnosu kulture i masmedijske komunikacije, nacionalnim pismima, pravopisu itd. Cilj izdavanja Zbornika je omogućiti širem krugu naučnih i javnih radnika, pa i najširoj publici uopšte, da se upozna sa stavovima i idejama iznetim na skupu. Cilj je bio i pružiti značajan doprinos aktuelnim raspravama o složenom istorijskom kulturnom procesu susretanja i prožimanja različitih kultura u okvirima zajedničke države. Zbornik radova ima Sadržaj, a na kraju je dat Pregled izdanja Centra za marksizam Univerziteta u Beogradu.