Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Analiza razvoja kulture u Beogradu 1981–1985.

Ovu istraživačku studiju naručila je Gradska samoupravna interesna zajednica kulture. Data analiza predstavlja sažet pregled materijalnih i društvenih uslova za razvoj i mogućnosti razvoja kulture u narednom periodu. Neophodnost analize proizašla je iz neophodnosti koordinisanja brojnih društvenih aktivnosti u procesu samoupravnog planiranja zasnovanog na jedinstvenim metodološkim postupcima, kriterijumima, merilima i indikatorima prilikom pripreme planova razvoja kulture u Beogradu. Praksa planiranja sopstvenog kulturnog razvoja nije u dovoljnoj meri prisutna u organizacijama udruženog rada i mesnim zajednicama, kao osnovnim elementima sistema društvenog planiranja. To je nepovoljna osnova za formulisanje strategije razvoja ustanova kulture i samoupravno-interesnih zajednica kulture. Beograd je takođe i kulturni centar Republike i Jugoslavije, i u njemu se nalaze brojne ustanove kulture, organizacije, kao i manifestacije koje prevazilaze granice Beograda. Autor započinje analizu stanja oblasti kulture u uslovima ekonomske krize od izdavačke delatnosti, preko bibliotečke, pozorišne, scensko-muzičke delatnosti, do likovnog stvaralaštva i kinematografije. Neobezbeđivanje materijalnih uslova za kulturu dovelo je do primetnog slabljenja položaja ove oblasti, zbog čega je jednako bitna analiza sredstava namenjenih kulturnim aktivnostima, strukture prihoda delatnosti kulture kako u Beogradu, tako i u Republici i celoj državi. Osnivanjem SIZ-a kulture, izdvajanjem za kulturu na nivou opština, mesnih zajednica, OOUR-a, kao središtima kulturnog života građana i radnih ljudi, otvara se mogućnost finansiranja kulturnih institucija. Ova istraživačka studija obuhvata: Sadržaj, Napomene i tabele.

Dosije kulture Beograda I, godina 1978.

Dosije kulture Beograda I predstavlja izvor sistematizovanih podataka o stanju u kulturi i razvijenosti kulturnih delatnosti na teritoriji grada 1978. godine. Pored posedovanja stručnih i naučnih podataka, pravljen je sa namerom da pomogne tadašnjim nosiocima kulturne politike u planiranju njihovih kulturnih aktivnosti na objektivnim činjenicama. Takođe, na ovaj način i lokalne sredine su mogle da steknu uvid u sopstvene potencijale, kao i u svoj položaj u odnosu na druge sredine. Od koristi je bio i društveno-političkim organizacijama kulture Beograda u cilju praćenja stanja u ovoj oblasti. Podaci su prikupljani iz četiri izvora: organizacija udruženog rada u kulturi; interesnih zajednica kulture; mesnih zajednica; i organizacija udruženog rada koje udružuju sredstva za kulturne programe sa interesnim zajednicama kulture. Dosije kulture Beograda I ima: Sadržaj, Objašnjenje nastanka ove studije, Adresar ustanova kulture grada, sa tabelarnim prikazima sakupljenih podataka prema određenim grupacijama, i to u okviru: muzeja, arhiva, zavoda za zaštitu, galerija, pozorišta, biblioteka, polivalentnih centara. Sastoji se iz tri dela: Ustanove kulture koje zadovoljavaju zajedničke potrebe i interese u Gradu i Republici; Kultura u beogradskim opštinama; Kultura u mesnim zajednicama.