Prikazan jedan rezultat

Experts meeting on cross-cultural studies methodology and problems related to the establishment of cultural atlases

U Beogradu je, u oktobru 1976. godine, održan sastanak stručnjaka za oblast proučavanja metodologije međukulturnih studija, kao i problema vezanih za uspostavljanje atlasa kulture. Ističe se velika zasluga Uneska na iniciranju i sintetizovanju postojećih naučnih spoznaja i uvida na polju međukulturnih studija, kao i na otvaranju širokog polja istraživanja koja je još potrebno preduzeti. U ovom dokumentu se nalazi: spisak učesnika (iz SSSR-a, Francuske, Jugoslavije, Švajcarske, Finske, Velike Britanije, Mađarske, Španije, Malezije); spisak dokumenata za rad na sastanku (među kojima je i Atlas kulture SR Srbije); agenda sastanka (rasprava o međukulturnom istraživanju, o metodologiji, o temama, o principima delovanja, o atlasima kulture). Sledi pozdravni govor dr Stevana Majstorovića, predsednika Odbora za kulturu Jugoslovenske komisije za saradnju sa Uneskom, a potom i primeri iz pomenutih zemalja na zadatu temu. U okviru dokumenta nalazi se i prezentacija S. Majstorovića „Atlasa kulture SR Srbije“ na engleskom, francuskom i srpskom jeziku, u kojem su prikazani svi aspekti dosadašnjeg kulturnog razvoja na našem području. Na kraju je finalni izveštaj sa održanog trodnevnog sastanka u Beogradu. Nakon ovog sastanka, usledila je Uneskova Generalna skupština u Najrobiju, na kojoj je usvojen srednjoročni plan aktivnosti Uneska.