Prikazan jedan rezultat

Stanje i problemi rada narodnih biblioteka sa najmlađim korisnicima

Ovde je predstavljen izvod iz studije u okviru koje su istražene kulturne potrebe dece Beograda, i to prvenstveno predškolskog uzrasta. U okviru ovog dela istraživanja, ispitani su programi ustanova kulture i kulturni proizvodi koji se nude deci u Beogradu, njihova dostupnost, kao i problemi rada sa najmlađim korisnicima. Za prikupljanje potrebnih podataka korišćene su različite metode: registrovanje kulturnih proizvoda, sagledavanje izbora programa u ustanovama kulture, upitnici za ustanove kulture i predškolske ustanove, intervjui sa decom, njihovim roditeljima i organizatorima programa, analiza sadržaja. U analizi podataka, odvojena je institucionalno posredovana kulturna ponuda (preko biblioteka, kulturnih centara, pozorišta, predškolskih ustanova i dr.) i kulturna ponuda posredovana sredstvima masovnog komuniciranja. Prema standardima Međunarodne federacije bibliotečkih udruženja, predviđeno je da svaka javna biblioteka ima svoje dečje odeljenje. Važno je da zaposleni u bibliotekama ohrabruju i podstiču korišćenje knjige, da uvode nove oblike rada i sadržaje koji će proširivati postojeća interesovanja dece. S tim u vezi, navedeni su primeri dečjih odeljenja pojedinih beogradskih biblioteka. U Prilogu su dati statistički podaci o sredstvima opštinskih zajednica kulture za rad opštinskih narodnih biblioteka, kao i tabele sa osnovnim pokazateljima njihovog rada.